Maatwerk

In sommige situaties is het denkbaar dat het Restafval niet in de rolemmer past. Of dat een extra rolemmer niet in uw tuin past. In deze situaties is maatwerk mogelijk; een persoonlijke oplossing. Op deze pagina leest u wie in aanmerking komen voor maatwerk, welke maatwerkoplossingen er zijn en hoe u dit aanvraagt.

Voor wie is het maatwerk?

In de volgende situaties komt u in aanmerking voor maatwerk:

  • U heeft minimaal 1 kind in de leeftijdscategorie tot en met 3 jaar. Het kind staat in de gemeentelijke basisregistratie ingeschreven op het adres van de aanvrager. Let op: u kunt het maatwerk dus pas aanvragen nadat uw kind is geboren en staat ingeschreven bij de gemeente. 
  • Iemand in uw huishouden heeft een medische indicatie, zoals een stoma, nierdialyse of incontinentie. Een grondstofcoach neemt, na uw aanvraag, persoonlijk contact met u op. 
  • Uw huishouden bestaat uit 5 personen of meer. Alle personen zijn in de gemeentelijke basisregistratie ingeschreven op het adres van de aanvrager. 
  • U heeft een tuin kleiner dan 12m2. 

Wat zijn de maatwerkmogelijkheden?

Valt u in één van de eerste 3 situaties die hierboven zijn benoemd? Dan kunt u kiezen voor een rolemmer van 240 liter.  Mogelijk worden er in uw wijk ook ondergrondse containers voor Restafval geplaatst. In dat geval krijgt u na het plaatsen van de containers een brief van Meerlanden. U kunt dan kiezen om uw rolemmer in te wisselen voor een toegangspas voor de container voor Restafval. U betaalt voor deze maatwerkoplossing €391,20 aan afvalstoffenheffing per jaar. Alleen als u maatwerk ontvangt vanwege een medische indicatie, in dit geval betaalt u niet extra via uw afvalstoffenheffing.

Heeft u een tuin kleiner dan 12m2? Dan mag u de rolemmer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) weigeren. U gooit uw PBD dan weg in een ondergrondse PBD-containers in de buurt. In dit geval betaalt u niet extra via uw afvalstoffenheffing.

Hoe vraagt u het maatwerk aan?

U vraagt het maatwerk aan via Meerlanden. U kunt mailen naar pi@meerlanden.nl of bellen naar 0297-381717. Zorg dat u hierbij uw adres en reden voor aanvraag maatwerk vermeldt.