Archeologisch vooronderzoek

Als verantwoordelijk persoon geeft u in uw projectplan aan of archeologisch vooronderzoek nodig is. In de grond kunnen namelijk waardevolle resten zitten. Die resten kunnen iets zeggen over de geschiedenis van Haarlemmermeer. Met dit onderzoek zorgen we ervoor dat niets waardevols verloren gaat. Lees wat er in uw situatie nodig is.

Begin met vooronderzoek

Het is belangrijk dat u archeologisch vooronderzoek laat doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Na archeologisch vooronderzoek weet u namelijk pas of u mag bouwen op de plek van uw project.

Soms is onderzoek verplicht

Op de archeologiekaart ziet u op kaartlaag 'beleidskaart' verschillende waardes staan. Deze waardes geven aan of u op die plaats archeologisch vooronderzoek moet laten doen. En bij welke werkzaamheden dat nodig is:

Waarde Situatie
Archeologie 1 Onderzoek is altijd verplicht.
Archeologie 2 Onderzoek is altijd verplicht.
Archeologie 3 Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 50 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Archeologie 4 Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 500 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Archeologie 5 Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 2.500 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Archeologie 6 Onderzoek is verplicht bij ingrepen in de bodem groter dan 10.000 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter.
Gebied zonder archeologische verwachting Onderzoek is nooit nodig.

De kaartlaag 'beleidskaart' staat al aan als u de kaart opent. Andere kaartlagen kunt u aan- of uitzetten. Dat doet u met een vinkje in de kaartlagenlijst (links in het venster).

3 mogelijke uitkomsten

Archeologisch vooronderzoek begint altijd met het bestuderen van wat al bekend is over het gebied. Dit heet bureau-onderzoek. Daarna bepaalt de onderzoeker de volgende stappen in overleg met onze beleidsadviseur Erfgoed en cultuur. U kunt 3 soorten advies krijgen:

  1. U kunt bouwen, omdat er niks waardevols is gevonden.
  2. De bouw moet worden uitgesteld, omdat er meer onderzoek nodig is. Zoals proefboringen.
  3. De bouw komt stil te liggen, omdat resten op de vindplaats onderzocht moeten worden. Het is dan nog onduidelijk wat dit betekent voor het vervolg van uw project.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl als u vragen heeft of als u advies wilt. Gebruik als onderwerp 'Archeologisch vooronderzoek'.