Zo berekent u uw netto-inkomsten als u bijstandsuitkering gaat aanvragen

U wilt een bijstandsuitkering aanvragen. Voordat u de aanvraag doet, kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Dit doet u door uw netto-inkomsten exclusief vakantiegeld te berekenen. Hieronder leest u hoe u de netto-inkomsten berekent. De netto-inkomsten vult u in het aanvraagformulier in onder de kop ‘Uw netto-inkomsten’.

Welke inkomsten tellen mee?

Voor het berekenen van de netto-inkomsten tellen de volgende inkomsten mee:

 • Inkomsten uit arbeid. Van uw netto-inkomen mag u reiskosten woon-werkverkeer, kledingkosten, kosten voor eten en drinken aftrekken. U mag alleen reiskosten aftrekken als u deze heeft voorgeschoten. Én uw werkgever u de kosten via uw loonstrook betaalt. Reiskosten die uw werkgever al heeft vergoed tellen niet mee. 
 • Inkomsten uit alimentatie. U moet over partneralimentatie belasting betalen. Dit kan maandelijks of jaarlijks via de aangifte van uw inkomstenbelasting. Bij kinderalimentatie betaalt u geen belasting.

Omrekenen 4 weken loon naar maandloon

Sommige werkgevers betalen de inkomsten uit arbeid per 4 weken. Heeft u dat? Dan moet u uw inkomsten per 4 weken omrekenen naar inkomsten per maand. De bijstandsuitkering wordt namelijk elke maand betaald. Zo berekent u uw netto-jaarinkomen: uw inkomsten per 4 weken keer 13. Daarna deelt u het getal door 12.

Bijvoorbeeld: U verdient per 4 weken €1.300. Wat verdient u dan per maand?
€1.300 x 13 = €16.900. U verdient €16.900 per jaar. Vervolgens doet u €16.900 : 12 = €1.408. U verdient dus €1.408 per maand.

Loonbelastingverklaring

Bij inkomsten uit arbeid of een uitkering van het UWV moet uw een loonbelastingverklaring invullen. Vul deze verklaring in met “ja”. Anders draagt u teveel belasting af. Bij het berekenen van uw netto uitkering wordt de loonheffing toegepast. 

Heeft u meerdere werkgevers? Pas de loonheffing dan toe bij de werkgever waar u het meeste verdient.

Welke bedragen hebben ook invloed op de hoogte van de uitkering?

Mogelijk heeft u nog ander inkomen die van invloed kan zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Dit inkomen vult u in het aanvraagformulier in onder de kop ‘Uw netto-inkomsten’ bij het onderdeel ‘overige inkomsten’. 

Het kan gaan om: 

 • Uitkeringen van het UWV zoals WW, ZW, WIA, WAO. Naast deze uitkeringen heeft u mogelijk recht op de toeslagenwet (TW) bovenop de werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Studiefinanciering van uw partner.
 • Inkomsten uit de verhuur of onderverhuur van woonruimte in uw eigen woning. 
 • Inkomsten uit een tweede woning worden volledig als inkomen gezien.
 • Partneralimentatie (belast) of kinderalimentatie (onbelast). 
 • Heffingskorting van de minstverdienende partner.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor een alleenstaande ouder met kinderen jonger dan 12 jaar).
 • Giften van in totaal meer dan € 1.800 per jaar. Het gaat hierbij ook om producten, zoals boodschappen, kleding en meubels.
 • Inkomsten van uw partner in het buitenland. Deze inkomsten tellen mee als u gehuwd bent of uw partner woont of werkt in het buitenland. 

Welke inkomsten tellen niet mee?

Deze inkomsten tellen niet mee:

 • Toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
 • Kinderbijslag. 
 • Giften van maximaal € 1800 per jaar. Het gaat hierbij ook om producten, zoals boodschappen, kleding en meubels.

Hoe geef ik wijzigingen in mijn inkomen door?

Is uw inkomen waarover u bijstandsuitkering ontvangt veranderd? Geef dit zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen of tekort komt. Vul het inkomstenformulier (pdf) in en stuur het per e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Uw uitkering wordt dan aangepast.

Als uw bijstandsuitkering te hoog was, moet u het geld dat u teveel hebt gekregen terugbetalen. Heeft u te weinig uitkering ontvangen? Dan betaalt de gemeente u nog een bedrag na. 

De gemeente kan uw inkomen achteraf via een steekproef controleren. Bewaar daarom uw gegevens.