Wijkpark Overbos

Het deel van het wijkpark naast Ommersbos 99 en tegenover Elspeterbos 32 wordt opnieuw ingericht. Dit doen we samen met buurtbewoners en bezoekers. U kunt meedenken hierover.

Planning werkzaamheden

De betonplaten zijn ondertussen weggehaald. Tussen de werkzaamheden die in april zijn uitgevoerd en het opnieuw inrichten, zit enige tijd. Om er voor te zorgen dat het er netjes uit blijft zien tot het ontwerp klaar is, gaan we paar dingen doen:

  • De aannemer zaait kruidenrijk gras (groenbemester) in. Dit voegt voeding aan de grond toe zodat deze gezonder wordt. Hierna heeft de grond tijd nodig om te herstellen voordat we kunnen aanplanten. Er moet eerst weer ‘leven’ in de grond komen zodat bomen en planten goed kunnen groeien. 
  • Er komen stoepranden zodat er geen verzakkingen ontstaan.
  • Achter de parkeerplaatsen blijft een rand met bestrating liggen.
  • De randen langs de bestrating worden regelmatig gemaaid zodat het groen niet over de paden groeit.

We verwachten dat de aannemer tussen oktober en eind december 2023 nieuwe bomen en planten kan aanplanten. In de tussentijd maken we samen met u een ontwerp.

Meedenken door de buurt

De gemeente is benieuwd naar uw ideeën en wensen over het wijkpark. Deze ideeën halen we op 2 manieren op:

Ideeën en wensen doorgeven

U kunt op 2 manieren uw ideeën, wensen of vragen doorgeven aan de gemeente. We verzamelen alles en geven dit (anoniem) door aan de ontwerpers. Zij gaan hiermee vervolgens aan de slag en maken op basis hiervan een ontwerp.

Online bijeenkomst via Teams

Op 23 mei is er een online bewonersbijeenkomst geweest. In die bijeenkomst werden vragen gesteld en ideeën en wensen doorgegeven.

Reactieformulier

Van 24 mei tot en met 7 juni kunt u uw ideeën, wensen of vragen doorgeven via een reactieformulier. Ga naar het reactieformulier voor Wijkpark Overbos.

Reageren op het ontwerp

Wanneer het ontwerp klaar is, nodigen we u opnieuw uit voor een bijeenkomst in het wijkcentrum. We laten het ontwerp zien en geven uitleg. Ook komt er weer een reactieformulier op deze pagina, waarmee u dan 2 weken de tijd krijgt om door te geven wat u van het ontwerp vindt.

De reacties verzamelen we en zetten die in een anoniem reactieoverzicht. Onze antwoorden staan daar dan ook bij. Zo leggen we bijvoorbeeld uit waarom sommige dingen wel in het ontwerp staan en waarom niet. Daarna wordt er een technisch ontwerp gemaakt en voert de aannemer het werk uit.

Bordje met QR code

Bij het park komt een bordje met een QR code. Bezoekers van het park kunnen deze scannen, zodat zij de informatie over de plannen ook kunnen lezen. 

Afsluiting van het wijkpark

Vanwege de veiligheid wordt het wijkpark tijdelijk afgesloten. Ook kan de aannemer de werkzaamheden sneller uitvoeren. De aannemer zet borden neer wanneer het park niet bereikbaar is. Het park gaat weer open als de aannemer klaar is. Het park wordt netjes en veilig achtergelaten.

Geluidsoverlast

De aannemer probeert zo weinig mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Helaas is het niet mogelijk om geen overlast te veroorzaken. We begrijpen dat dit vervelend is. We rekenen op uw begrip.

Uw contactpersoon

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft. U kunt bellen met Wim Dekker via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Wijkpark Overbos’ in het onderwerp.