Wijkpark Overbos

Het deel van het wijkpark naast Ommersbos 99 en tegenover Elspeterbos 32 wordt opnieuw ingericht. Dit doen we samen met buurtbewoners en bezoekers. U kunt meedenken hierover.

Planning werkzaamheden

Van 11 maart tot en met 26 april 2024

Aannemer Pius Floris Boomverzorging voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 16.00 uur. 

Het aanplanten van de planten en bomen is gepland van 22 tot en met 26 april (week 17). Daarna gaan we alles nog een keer nakijken (schouwen) en kan de aannemer het project opleveren.

Door het slechte weer zijn de werkzaamheden vertraagd. De werkzaamheden aan de bestrating zijn door ons nagekeken (geschouwd). Tijdens de schouw hebben we wat restpunten en herstelpunten vastgesteld. De aannemer heeft een aantal van deze punten al opgepakt. Andere punten pakt de aannemer deze week en eventueel komende weken op.

De planning kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken.

Mogelijk (geluids)overlast

Helemaal geen (geluids)overlast veroorzaken lukt helaas niet. Ook slaat de aannemer materialen op in de buurt van de werkzaamheden. We begrijpen dat dit vervelend is. Toch is het belangrijk dat wij deze werkzaamheden uitvoeren. We rekenen op uw begrip.

Afsluiting parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden worden de parkeerplaatsen afgesloten. De aannemer zet borden neer. 

Uw auto moet u tijdelijk ergens anders in de wijk parkeren. Woningen en bedrijven zijn te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Woningen en bedrijven zijn ook altijd bereikbaar voor de politie, ambulance en brandweer.

Vuilcontainers

Zet uw vuilcontainer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.  

Meedenken door de buurt

Van 24 mei tot en met 7 juni 2023 kon u het online reactieformulier invullen. We hebben alle vragen, ideeën en reacties verzameld. Onderaan deze pagina leest u de samenvatting.

Bijeenkomst bij Elspeterbos

Op 20 juli kon u langskomen bij onze tent vlakbij Elspeterbos. Daar kon u het ontwerp en alle vragen en reacties bekijken die we hebben ontvangen. Er waren medewerkers van de gemeente aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Aangepast ontwerp

De reacties die we hebben ontvangen, zijn beantwoord. Het anonieme reactieoverzicht is verstuurd naar de bewoners die daarom hebben gevraagd. Aan de hand van de reacties is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Er zijn 2 nieuwe tekeningen gemaakt, die u hieronder ziet.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het voetpad is doorgetrokken. Zo ontstaat er een natuurlijke verbinding met de rest van het park. 
  • Er is een plek (opstelplaats) gemaakt waar bewoners hun rolcontainers voor huisvuil kunnen neerzetten.
  • Het gras (gazon) loopt niet door tot aan de parkeerplaats. Op deze manier kunnen (brom)fietsers hier niet doorheen rijden.
  • Er is een oprit (inritconstructie) gemaakt voor kinderwagens en rolstoelen.
  • Er komen 'uitstapstroken' langs de parkeerplaatsen.

Bordje met QR code

Bij het park komt een bordje met een QR code. Bezoekers van het park kunnen deze scannen, zodat zij de informatie over de plannen ook kunnen lezen. 

Uw contactpersoon

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft. U kunt bellen met Werner Ketelaar via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Wijkpark Overbos’ in het onderwerp.

Samenvatting van reacties, vragen en ideeën

We hebben veel reacties en ideeën ontvangen. Hieronder leest u de samenvatting van de reacties op het reactieformulier dat 24 mei tot en met 7 juni op deze pagina stond. Ook leest u daar de reacties terug van de bijeenkomst van 20 juli.

We hebben verschillende reacties of vragen ontvangen over onderwerpen die niet onder dit project vallen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van fitnesstoestellen, een tennisbaan, fietshekjes, een skatepark, een koffiecorner en het onderhoud van het bestaande groen. Ook werd er gevraagd om een doorgang te maken naar de speelplek. We hebben deze reacties en vragen doorgegeven aan de beheerder van dit gebied.

Wilt u de volledige reactieoverzichten van het formulier en de bijeenkomst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Wijkpark Overbos’ in het onderwerp.

Reacties, ideeën en veelgestelde vragen

Ja, de verlichting blijft.

Er komen in principe geen extra bankjes, behalve als de buurt hier om vraagt.

We verwachten wel dat er een grasveld in het ontwerp komt om het park een parkachtige uitstraling te geven. Ook proberen we veel vakken met vaste planten te maken waarbij we rekening houden met insecten en biodiversiteit. Helemaal geen gras gaat niet lukken.

In de hele gemeente geldt dat hondeneigenaren verplicht zijn om de poep van hun hond op te ruimen. Helaas houdt niet iedereen zich eraan. Als het heel erg is, kunnen we aan de afdeling Handhaving vragen om hier (in burger) extra te controleren.

Omdat we het wijkpark juist groener willen maken, gaan we geen verharde stukken maken.

Er komt geen hondenspeeltuin. In onze gemeente hebben we geen hondenspeeltuinen. Wel hebben we losloopgebieden. Waar deze zijn kunt u lezen op de pagina Honden en losloopgebieden.

Er komen geen extra fietspaden.

De speeltoestellen blijven.

Er komt geen andere fontein.

Om de parkeerplaatsen goed bereikbaar te maken en te beschermen, verleggen we de paden een stukje. Hierdoor krijgen we een strook aan de achterkant van de parkeerplaatsen. Het inladen en uitladen van auto's gaat dan makkelijker en we hebben meer mogelijkheden om het park ook daar groener te maken.

Deze bomen blijven staan.

Het project is het wijkpark groener maken (vergroenen). We ontvangen verschillende wensen, maar kunnen helaas niet iedereen tevredenstellen.

Dit nemen we mee in het ontwerp.

We trekken het voetpad door van Elspeterbos bij huisnummer 40 richting Elspeterbos huisnummers 45-47.

Dit nemen we mee in het ontwerp.

Dit nemen we mee in het ontwerp.

Dit valt niet onder dit project. We gaan vragen of we hier geld voor kunnen krijgen.