Voorkom inbraak in uw woning

Vaak kunt u het inbrekers moeilijker maken. Dat kan met aanpassingen aan uw huis. De gemeente maakt buurten veiliger met bijvoorbeeld goede straatverlichting. Zelf kunt u een WhatsApp-buurtpreventiegroep starten voor een veilige buurt.

Wat kan ik zelf doen tegen inbraak?

De belangrijkste tips tegen inbraak zijn:

  • Kijk goed wie er voor de deur staat voordat u opendoet.
  • Laat het licht aan als u niet thuis bent.
  • Sluit de deur goed af en draai de sleutel goed om.
  • Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet.

Op Inbraakcheckerexterne-link-icoon kunt u nagaan hoe veilig uw woning is en uw kennis over inbraken testen.

Goede sloten

Gebruik sloten met het Politiekeurmerk Veilig Wonenexterne-link-icoon. En laat een erkende slotenmaker uw sloten plaatsenexterne-link-icoon.

Let op tijdens de vakantie

De vakantieperiode is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor langere tijd weg zijn. Bijvoorbeeld omdat er geen auto op de oprit staat en post op de mat ligt. Of omdat de gordijnen dicht blijven en er nooit licht aan is. Zorg er daarom voor dat uw huis bewoond lijkt. Bekijk de tips tegen inbraakexterne-link-icoon van de politie. Meer tips vindt u op de pagina Woninginbraak externe-link-icoonvan de Rijksoverheid.

Hoe kan ik een Whatsapp-bord buurtpreventie aanvragen?

In veel wijken hangen al veel borden die aangeven dat er WhatsApp-buurtpreventie is. Heeft u een WhatsApp-groep met meer dan 20 deelnemers? Maar hangt er nog geen bord in uw buurt? Dan kunt u een WhatsApp-bord kopen voor in uw wijk. Dat kost € 144,10.

Het is makkelijk om zo’n bord aan te vragen:

  • Meld uw WhatsApp-groep aan op de website van WhatsApp-buurtpreventieexterne-link-icoon. Dan is uw groep bekend bij de wijkagent.
  • Stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl met uw verzoek. Voeg een schermafbeelding toe die bewijst dat uw WhatsApp-groep meer dan 20 deelnemers heeft. Geef ook door in welke straten de deelnemers wonen.
  • De gemeente plaatst het bord op een grote toegangsweg naar uw wijk. Hang zelf geen borden op. Dat kan slecht zijn voor de verkeersveiligheid.