Tellen van de stemmen

Elke stem die tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen is gegeven is geteld. Deze telling was openbaar. Dat betekent dat u kon meekijken op de stembureaus.

Hoe worden de stemmen geteld?

Op woensdag 15 maart 2023 om 21.00 uur sloten de stembureaus. Daarna begonnen de stembureauleden met het tellen van de stemmen op partijniveau. Dat betekent dat alleen de partijen geteld werden. Ook noteerden de tellers het aantal geldige, ongeldige en blanco stemmen. En hoeveel er gestemd is met een volmacht. Al deze informatie staat per stembureau in een verslag, namelijk het proces-verbaal. Op woensdagavond 15 maart is de voorlopige uitslag op partijniveau bekendgemaakt.

Op donderdag 16 maart 2023 telden de stembureauleden van het gemeentelijk stembureau alle stemmen op kandidaatsniveau. Dit gebeurde in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep. 

De officiële uitslag is op maandag 20 maart 2023 bekendgemaakt. 

Kan ik kijken bij het tellen van de stemmen?

U kon zonder afspraak langskomen bij het stembureau en het gemeentelijk stembureau. U hoefde alleen maar aan te geven dat u wilde meekijken. Vervolgens kon u toekijken, maar u mocht niet helpen bij het tellen. Denkt u dat iets niet goed verloopt? Dan kon u ter plekke bezwaar maken.

Woensdag 15 maart

Op woensdag 15 maart vanaf 21.00 uur kon u meekijken met het tellen van de stemmen in de stembureaus in Haarlemmermeer. 

Donderdag 16 maart

Op donderdag 16 maart vanaf 8.00 uur kon u meekijken met het tellen in het gemeentelijk stembureau in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep. Het adres is IJweg 1415 in Nieuw-Vennep. 

Vrijdag 17 maart

Op vrijdag 17 maart is de uitslag van het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt in gemeentekantoor Beukenhorst. Het adres is Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

De uitslag van het gemeentelijk stembureau van Amstel, Gooi en Vecht is bekend gemaakt en zonder bezwaren vastgesteld op vrijdag 17 maart om 11.30 uur.

De uitslag van het gemeentelijk stembureau van de Provinciale Staten is bekend gemaakt en zonder bezwaren vastgesteld op vrijdag 17 maart om 15.00 uur.

De uitslag van het gemeentelijk stembureau van hoogheemraadschap van Rijnland is bekend gemaakt en zonder bezwaren vastgesteld op vrijdag 17 maart om 17.00 uur.

Donderdag 23 maart

In opdracht van het centraal stembureau in Haarlem zijn een aantal uitslagen verder onderzocht. Op donderdag 23 maart om 10.00 uur was er hierover een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Daarin is vastgesteld dat het onderzoek naar de processen-verbaal geen andere uitkomst heeft opgeleverd. Bekijk het aanvullend verslag op de pagina Verslagen (processen-verbaal) per stembureau op kandidaatsniveau.

Er is geen zitting meer van het gemeentelijk stembureau.