Starterslening voor een koopwoning

De starterslening is een aanvullende lening, naast uw hypotheek. Dit om de koop van uw eerste huis mogelijk te maken. Deze lening overbrugt het verschil tussen wat de woning kost en het bedrag dat u als starter kunt lenen. Voordat u een starterslening kunt aanvragen, heeft u eerst toestemming nodig van de gemeente.
Voeg een ondertekende voorlopige koopakte toe wanneer u toestemming voor de lening aanvraagt. Zo kan de gemeente zien om welke woning het gaat.

Kom ik in aanmerking voor de starterslening?

Doe dan de inkomenscheckexterne-link-icoon van SVn.nl voordat u de starterslening aanvraagt. U kunt dan ook nagaan hoeveel u kunt lenen.

Wat is de starterslening?

Hulp voor starters

Een starterslening is een lening die naast een hypotheek bestaat. De hoogte van deze lening is maximaal 20% van de koopsom van de woning met een maximum van € 40.000. De starterslening helpt inwoners van Haarlemmermeer die voor het eerst een woning willen kopen.

Hoe het werkt

De gemeente Haarlemmermeer verstrekt de starterslening. Daarvoor heeft Haarlemmermeer een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De gemeente bepaalt wie een starterslening krijgt.

U sluit de starterslening bij de SVnexterne-link-icoon af. De SVn verzorgt de financiële en administratieve afhandeling van de starterslening.

Over de 1e 3 jaar betaalt u geen rente of aflossing. Elke 3 jaar wordt uw inkomen opnieuw getoetst. Bent u meer gaan verdienen? Dan kan het zijn dat u rente en aflossing moet gaan betalen. Bent u niet meer gaan verdienen? En zijn er geen veranderingen in de samenstelling van uw huishouden? Dan blijft de lening aflossings- en rentevrij. U gaat dus pas aflossen en rente betalen als uw inkomen dat toelaat.

Nationale Hypotheek Garantie

Naast de starterslening heeft u nog een hypotheek nodig. Deze sluit u af bij de bank van uw keuze. Een eis hierbij is dat de starterslening en de lening bij de bank de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben. Kijk hiervoor bij de NHGexterne-link-icoon.

Bij het bepalen van de NHG-grens moeten de volgende kosten zijn meegerekend:

  • Meer- of minderwerk, financieringskosten en rente bij nieuwbouw.
  • Verwervingskosten als de koopsom van de woning en de overdrachtsbelasting bij een bestaand huis.

Aflossen

U lost de starterslening altijd boetevrij af. Verkoopt u uw woning? Dan lost u de starterslening af.

Kan ik de lening aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw?

Wilt u een bestaande woning of nieuwbouwwoning kopen? Dan gelden er voorwaarden. De koopsom van de woning is onder de NHG-grens van € 435.000 (in 2024). Dit bedrag is inclusief eventuele verwervingskosten, meerwerk en verbeterkosten.

Het maximale bedrag dat u met de starterslening kunt lenen, is 20% van de koopsom (inclusief meer- en verbeterwerk). Met een maximum van € 40.000.

Daarnaast is het bij een nieuwbouwwoning niet mogelijk om een starterslening te krijgen in combinatie met een andere financiële regeling.

Welke voorwaarden zijn er voor de starterslening?

  • U of uw partner woont op het moment van aanvraag zeker 2 jaar onafgebroken in Haarlemmermeer. In die periode staat u geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Of u of uw partner heeft in de afgelopen 15 jaar zeker 8 jaar lang onafgebroken in Haarlemmermeer gewoond. In die periode stond u geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor u de starterslening aanvraagt.
  • De woning waarvoor u de starterslening aanvraagt is uw eerste koopwoning.
  • U heeft al een voorlopige koopakte ondertekend. Deze koopakte heeft de gemeente nodig om te bekijken welke woning u koopt.

Hoe vraag ik de lening aan?

  1. Gebruik de knop Vraag toestemming aan op deze pagina. Daarmee vraag u toestemming van de gemeente om de starterslening aan te vragen bij SVn.
  2. Binnen 2 weken ontvangt u een toewijzing of afwijzing op uw e-mailadres.
  3. Gebruik de toewijzing van de gemeente en vraag de starterslening aanexterne-link-icoon bij de SVn.
  4. SVn neemt de administratieve afhandeling van de aanvraag over.

Waar kan ik mijn vragen stellen?

Voor vragen aan de gemeente, bel 0900 1852.

Voor vragen aan SVn, bel 088 253 94 00.  Of kijk bij SVnexterne-link-icoon.