.

Weteringbrug

Op deze pagina leest u over de plannen in Weteringbrug.

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Weteringbrug. In Weteringbrug heeft de gemeente veel plannen uitgevoerd. 

Bekijk hieronder welke maatregelen de gemeente heeft genomen: 


Chicanes zijn weggehaald

De chicanes (versmallingen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom worden de chicanes op de Huigsloterdijk en de Leimuiderdijk verwijderd.

Fietsstraat aangelegd en wijziging maximumsnelheid met fietsstroken 

Er is een fietsstraat aangelegd op de Huigsloterdijk tussen nummer 42 en de Leimuiderdijk nummer 473. Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken ligt er rood asfalt. Met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. Op het andere deel van de Huigsloterdijk en de Leimuiderdijk is de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom nu 50 kilometer per uur. In het overige deel van de bebouwde kom wordt de maximale snelheid 50 km/uur en er komen fietsstroken van 1,70 meter breed.

Aanleg van een jaagpad

Vanaf de Leimuiderdijk nummer 473 in Weteringbrug tot aan de Leimuiderdijk nummer 394 in Leimuiderbrug wordt een jaagpad aangelegd. Een jaagpad is een wandelpad langs de vaart.

Afsluiting voor doorgaand verkeer: keerlus

Direct ten oosten van de Weteringweg, op de Huigsloterdijk is er een afsluiting voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen er wel door. De afsluiting is in de vorm van een keerlus. Het verkeer dat in de kern van Weteringbrug moet zijn, kan via de Lisserweg rijden. Doorgaand verkeer in de richting van Leimuiderbrug vervolgt de weg via de Weteringweg. De werkzaamheden voor de keerlus zijn uitgevoerd. Het doel van de afsluiting is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Weteringbrug te verbeteren. Het is erg druk op de Ringdijk. Door middel van verschillende afsluitingen op de dijk wordt het doorgaand verkeer onmogelijk, waardoor er minder auto’s op de dijk gaan rijden. Hierdoor werd het mogelijk om een fietsstraat aan te leggen. Andere afsluitingen blijken zeer goed te werken, waardoor de leefbaarheid in een plaats wordt vergroot. Bijvoorbeeld de afsluiting op de Ringdijk in Aalsmeerderbrug richting de Nieuwemeer.