.

Vredeburg

Op deze pagina leest u welke maatregelen de gemeente neemt op de ringdijk in Vredeburg.

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Vredeburg. In Vredeburg gebeurt het volgende:


Chicanes worden verwijderd

De chicanes (versmallingen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom worden de chicanes op de Huigsloterdijk verwijderd, net zoals op de rest van de Ringdijk.

Aanleg fietsstraat

In mei 2020 is een fietsstraat aangelegd op de Huigsloterdijk tussen de huisnummers 178 en 147. Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken ligt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers.

Het overige deel van de dijk wordt 50 km/u met brede fietsstroken

In het overige deel van de bebouwde kom wordt de maximale snelheid 50 km/uur en er komen fietsstroken van 1,70 meter breed.

Op de onderstaande afbeelding ziet u een overzicht van de maatregelen op de Ringdijk in Vredeburg. Voor meer details kunt u de pdf-versie van dit overzicht opvragen via email: ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl.

Maatregelen Ringdijk in Vredeburg

Afbeelding: overzicht van de maatregelen op de Ringdijk in Vredeburg 


Meer informatie

Zie de algemene informatie over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart.