Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Nieuwebrug

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Nieuwebrug.

We hebben in Nieuwebrug de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Chicanes zijn verwijderd
  • Er is een fietsstraat aangelegd, hier mag 30 km/u worden gereden
  • Het overige deel van de dijk is 50 km/u met brede fietsstroken
  • Er is een jaagpad aangelegd
  • Voorlopig geen vrachtwagenverbod

Chicanes zijn verwijderd

De chicanes (versmallingen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom zijn de chicanes op de Vijfhuizerdijk verwijderd. De drempels op de dijk blijven liggen.

Er is een fietspad aangelegd

Er is een fietsstraat aangelegd op de Vijfhuizerdijk tussen de huisnummers 157 en 202. Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken komt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers.

Het overige deel van de dijk is 50 km/uur met brede fietsstroken

In het overige deel van de bebouwde kom is de maximale snelheid 50 km/uur en er zijn fietsstroken van 1,70 meter breed.

Er is een jaagpad aangelegd

Tussen de dijk en de vaart is een jaagpad aangelegd vanaf het tenniscentrum tot Vijfhuizerdijk 232. Een jaagpad is bedoeld als wandelpad.

Voorlopig geen vrachtwagenverbod

Voorlopig komt er geen vrachtwagenverbod. Er zijn metingen gedaan waaruit blijkt dat er naar verhouding weinig vrachtverkeer is. Het aandeel vrachtverkeer is 4,75%, waar dat normaal op een vergelijkbare weg 5% is. Daarom is er nu geen dringende aanleiding. We blijven het vrachtverkeer meten.

Buurtbijeenkomst Nieuwebrug / de Liede 15 oktober 2019

Op 15 oktober 2019 was de gemeente aanwezig bij een buurtbijeenkomst georganiseerd door buurtvereniging Nieuwebrug / de Liede. Het uitvoeringsprogramma zoals de gemeente die voor de zomer heeft gepresenteerd werd besproken. Er was een leuke interactieve setting bedacht van een ‘café draait door’ met drie tafels: bezwaren tegen de Ringdijkplannen, kansen van de Ringdijkplannen en kansen voor de buurt in het algemeen. Iedereen zat aan tafels en elk kwartier werd er gewisseld van tafel. Er is veel opgehaald en de buurtvereniging heeft dit allemaal verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Hieruit volgde een overleg om deze punten door te nemen. De gemeente is daarna doorgegaan met de voorbereiding en de uitvoering.

Inloopbijeenkomst De Liede, Nieuwebrug en sociaal domein

Op woensdag 10 juli 2019 was er een inloopbijeenkomst over de plannen van de Ringdijk en Ringvaart in Nieuwebrug en bedrijventerrein De Liede. Ook was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de mogelijkheden en activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente voor ouderen. 

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl