.

Nieuwebrug

Maatregelen Nieuwebrug

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Nieuwebrug. We gaan in Nieuwebrug de volgende maatregelen uitvoeren:

Buurtbijeenkomst Nieuwebrug / de Liede 15 oktober 2019

Op 15 oktober 2019 was de gemeente aanwezig bij een buurtbijeenkomst georganiseerd door buurtvereniging Nieuwebrug / de Liede. Het uitvoeringsprogramma zoals de gemeente die voor de zomer heeft gepresenteerd werd besproken. Er was een leuke interactieve setting bedacht van een ‘café draait door’ met drie tafels: bezwaren tegen de Ringdijkplannen, kansen van de Ringdijkplannen en kansen voor de buurt in het algemeen. Iedereen zat aan tafels en elk kwartier werd er gewisseld van tafel. Er is veel opgehaald en de buurtvereniging gaat dit allemaal verzamelen en de gemeente doen toekomen: uiterlijk eind oktober. Hieruit volgt een overleg om deze punten door te nemen. De gemeente wil daarna snel door met de voorbereiding van de uitvoering. Het doel is uitvoeren in het eerste kwartaal van 2020. De toezegging van de gemeente dat er twee drempels op de dijk richting Zwanenburg komen werd positief ontvangen.

Inloopbijeenkomst De Liede, Nieuwebrug en sociaal domein

Op woensdag 10 juli 2019 is er een inloopbijeenkomst geweest over de plannen van de Ringdijk & Ringvaart in Nieuwebrug en bedrijventerrein De Liede. Ook was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de mogelijkheden en activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente voor ouderen. Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Planning

Voor de voorrangswijziging en het aanpassen van de snelheid op de Vijfhuizerdijk van 30 km/u naar 50 km/u is een verkeersbesluit nodig. Tegen deze verkeersbesluiten is het mogelijk om bezwaar te maken. We melden op de website wanneer het verkeersbesluit wordt genomen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2020.


Chicanes worden verwijderd

De chicanes (versmallingen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom worden de chicanes op de Vijfhuizerdijk verwijderd. De drempels op de dijk blijven liggen.


Er komt een fietsstraat

Er wordt een fietsstraat aangelegd op de Vijfhuizerdijk tussen de huisnummers 157 en 202. Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken komt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers.


Het overige deel van de dijk wordt 50 km/u met brede fietsstroken

In het overige deel van de bebouwde kom wordt de maximale snelheid 50 km/uur en er komen fietsstroken van 1,70 meter breed.


Aanleg jaagpad

Tussen de dijk en de vaart wordt een jaagpad aangelegd vanaf het tenniscentrum tot Vijfhuizerdijk 232. Vroeger werd een jaagpad gebruikt om schepen vooruit te trekken, nu is het bedoeld als wandelpad.


Voorlopig geen vrachtwagenverbod

Voorlopig komt er geen vrachtwagenverbod. Er zijn metingen gedaan waaruit blijkt dat er naar verhouding weinig vrachtverkeer is. Het aandeel vrachtverkeer is 4,75%, waar dat normaal op een vergelijkbare weg 5% is. Daarom is er nu geen dringende aanleiding. We blijven het vrachtverkeer meten.