.

Nieuwe Meer

Maatregelen Nieuwe Meer

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid het belangrijkste thema is in Nieuwe Meer. We gaan in Nieuwe Meer de volgende maatregelen uitvoeren:

Meer informatie

Zie de algemene informatie (pdf) over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart in Nieuwe Meer.


Spitsverbod op de Nieuwemeerdijk

Op de Nieuwemeerdijk komt een spitsverbod om het aantal auto’s op de dijk te verminderen. Uit tellingen blijkt dat er tijdens de spits meer dan 2.800 auto’s per dag op de Nieuwemeerdijk rijden, tijdens de spits is het het drukst. Door het spitsverbod is het mogelijk om in het centrum van Nieuwe Meer een fietsstraat in te richten. De afsluiting komt ter hoogte van het viaduct van de A4 en wordt aangegeven door borden. Het verbod geldt van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Er is dan geen verkeer van motorvoertuigen toegestaan, behalve verkeer dat Nieuwe Meer als bestemming heeft. Het spitsverbod geldt dus niet voor bewoners en bezoekers van Nieuwe Meer. Daarom staat op de borden ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’. De spitsafsluiting wordt ook aangekondigd op borden bij de Sloterbrug en bij de A9.   De verwachting is dat dit voldoende werkt om het doorgaand verkeer over de Nieuwemeerdijk te verminderen. Autoverkeer dat de Nieuwemeerdijk alleen gebruikt om door de kern van Nieuwe Meer heen te rijden moet tijdens de spitsafsluiting omrijden.   Het huidige vrachtwagenverbod blijft, de camera legt overtredingen vast. Eind 2020 wordt bekeken wat het effect van de spitsafsluiting is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Chicanes worden verwijderd

De chicanes (verkeersremmende maatregelen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom worden de chicanes op de Nieuwemeerdijk in Nieuwe Meer en in Badhoevedorp tot de Sloterbrug verwijderd. Op het gedeelte waar de chicanes worden verwijderd, zal de maximaal toegestane snelheid worden verhoogd van 30 km per uur naar 50 km per uur. 


Fietsstraat aanleggen en verkorten 30 km zone

Het deel van de dijk in Nieuwe Meer waar de toegestane snelheid 30 km/u is wordt verkleind tot het gebied tussen de Koekoekslaan en het bebouwde kom bord bij de A9. Hier wordt een fietsstraat aangelegd. In een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden en zijn auto’s te gast. Om het verschil duidelijk te maken komt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. Buiten dit gebied wordt de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom verhoogd naar 50 km/u.    Om een goede fietsstraat aan te leggen is het wenselijk dat het aantal auto’s per dag 2.500 of minder is. Na de spitsafsluiting is het mogelijk om een fietsstraat aan te leggen.

Kaart met de maatregelen in Nieuwe Meer

Bekijk de kaart met de maatregelen in Nieuwe Meer in het groot (pdf)