.

Nieuwe Meer

Maatregelen Nieuwe Meer

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid het belangrijkste thema is in Nieuwe Meer. We gaan in Nieuwe Meer de volgende maatregelen uitvoeren:

 

Meer informatie

Zie de algemene informatie over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart in Nieuwe Meer. Bekijk ook de planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Spitsafsluiting op de Nieuwemeerdijk

Op de Nieuwemeerdijk komt een spitsafsluiting om het aantal auto’s op de dijk te verminderen. Uit tellingen blijkt dat er tijdens de spits meer dan 2.800 auto’s per dag op de Nieuwemeerdijk rijden, tijdens de spits is het het drukst. Door de spitsafsluiting is het mogelijk om in het centrum van Nieuwe Meer een fietsstraat in te richten.

De afsluiting komt ter hoogte van het viaduct van de A4 en wordt aangegeven door borden. Het verbod geldt van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Er is dan geen verkeer van motorvoertuigen toegestaan, behalve verkeer dat Nieuwe Meer als bestemming heeft. Het spitsverbod geldt dus niet voor bewoners en bezoekers van Nieuwe Meer. Daarom staat op de borden ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’. De spitsafsluiting wordt ook aangekondigd op borden bij de Sloterbrug en bij de A9.
 
De verwachting is dat dit voldoende werkt om het doorgaand verkeer over de Nieuwemeerdijk te verminderen. Autoverkeer dat de Nieuwemeerdijk alleen gebruikt om door de kern van Nieuwe Meer heen te rijden moet tijdens de spitsafsluiting omrijden.
 
Het huidige vrachtwagenverbod blijft, de camera legt overtredingen vast. Na twee jaar wordt bekeken wat het effect van de spitsafsluiting is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Chicanes worden verwijderd

De chicanes (verkeersremmende maatregelen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom worden de chicanes op de Nieuwemeerdijk in Nieuwe Meer en in Badhoevedorp tot de Sloterbrug verwijderd. Op het gedeelte waar de chicanes worden verwijderd, zal de maximaal toegestane snelheid worden verhoogd van 30 km per uur naar 50 km per uur. 


Fietsstraat aanleggen en verkorten 30 km zone

Het deel van de dijk in Nieuwe Meer waar de toegestane snelheid 30 km/u is wordt verkleind tot het gebied tussen de Koekoekslaan en het bebouwde kom bord bij de A9. Hier wordt een fietsstraat aangelegd. In een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden en zijn auto’s te gast. Om het verschil duidelijk te maken komt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. Buiten dit gebied wordt de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom verhoogd naar 50 km/u. 
 
Om een goede fietsstraat aan te leggen is het wenselijk dat het aantal auto’s per dag 2.500 of minder is. Na de spitsafsluiting is het mogelijk om een fietsstraat aan te leggen.

Kaart Nieuwe Meer maatregelen

Kaart met de maatregelen in Nieuwe Meer.

Planning werkzaamheden

Vanaf maandag 5 november a.s. wordt eerst de Nieuwemeerdijk ingericht als fietsstraat en 30 km per uur zone. Aannemer De Jong Zuurmond gaat deze werkzaamheden dagelijks uitvoeren tussen 07.00 en 17.00 uur. Eerst worden de chicanes tussen Koekoekslaan en de Toevluchtstraat verwijderd. Het oude asfalt wordt verwijderd en een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht. Daarna worden de stroken met klinkers (straatstenen) aangebracht.

  • 5 november t/m 6 november: Verwijderen chicanes
  • 6 november en 7 november: Verwijderen oude asfaltlaag
  • 7 november en 8 november: Aanbrengen nieuwe asfaltlaag
  • 9 november en 12 november: Zagen asfalt voor de klinkerstroken
  • 13 november t/m 14 december: Aanbrengen klinkerstroken
  • 10 december en 11 december: Verwijderen chicanes tussen Koekoekslaan en Sloterbrug
  • 17 en 18 december: Opruimen

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is de Nieuwemeerdijk tussen Meidoornweg en de rotonde bij de A9 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Tijdens het aanbrengen van de klinkerstroken is de helft van de rijbaan afgesloten. De woningen en bedrijven blijven voor politie, brandweer, ambulance en te voet wel bereikbaar.