.

Lisserbroek

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Hier wordt ook aan gewerkt in Lisserbroek. Lees er alles over op deze pagina.

Chicanes Lisserdijk

Op de Lisserdijk ten zuiden van Lisserbroek bevinden zich op dit moment chicanes: een kunstmatige bocht in de weg die ervoor zou moeten zorgen dat het verkeer langzamer zal rijden. Deze chicanes zouden worden weggehaald, maar dit plan is uitgesteld doordat er bezwaar is gemaakt tegen het verkeersbesluit. De chicanes blijven in ieder geval totdat er meer bekend is over de uitkomst van het gemaakte bezwaar.