.

Leimuiderbrug

Maatregelen Leimuiderbrug

Maatregelen Leimuiderbrug

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Leimuiderbrug. We gaan in Leimuiderbrug de volgende maatregelen uitvoeren in het vierde kwartaal van 2020:

Definitief verkeersbesluit Leimuiderbrug gepubliceerd

Voor een afsluiting van doorgaand verkeer in Leimuiderbrug is een verkeersbesluit genomen. Het definitieve verkeersbesluit voor Leimuiderbrug zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 27 september 2019. Bewoners van de Leimuiderdijk vinden dat het verkeer met veel te hoge snelheid over de dijk raast. Samen is gekozen om de dijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting komt onder de Leimuiderbrug/N207. Door de onderdoorgang alleen geschikt te maken voor fietsverkeer, wordt het autoverkeer geweerd. Fietsverkeer en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de dijk. Bewoners hoeven met de auto nauwelijks om te rijden: ongeveer 100 meter. De Weteringweg neemt de functie voor het doorgaand verkeer over. Dat is, gezien het karakter van de weg, ook de bedoeling.

Inzage en bezwaar

Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor iedereen na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. In het bezwaarschrift moeten de redenen voor het bezwaar worden genoemd. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.


Afsluiting voor doorgaand verkeer

Op de Leimuiderdijk onder de N207 komt een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer kruist de N207 via de Weteringweg
 
Het doel van de afsluiting is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Leimuiderbrug te verbeteren. Het is erg druk op de Ringdijk. Door middel van verschillende afsluitingen op de dijk wordt het doorgaand verkeer onmogelijk, waardoor er minder auto’s op de dijk gaan rijden. Hierdoor wordt het mogelijk om een fietsstraat aan te leggen. Andere afsluitingen blijken zeer goed te werken, waardoor de leefbaarheid in een plaats wordt vergroot. Bijvoorbeeld de afsluiting op de Ringdijk in Aalsmeerderbrug richting de Nieuwemeer.

Aanleg van een jaagpad

Vanaf de Leimuiderdijk nummer 473 in Weteringbrug tot aan de Leimuiderdijk nummer 394 in Leimuiderbrug wordt een jaagpad aangelegd. Een jaagpad is een wandelpad langs de vaart dat vroeger werd gebruikt om schepen vooruit te trekken.
Kaartje met maatregelen in Leimuiderbrug

Kaartje met maatregelen in Leimuiderbrug.

 Meer informatie

Zie de algemene informatie over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart.