Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Burgerveen

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid en recreatie belangrijke thema’s zijn in Burgerveen.

We hebben in Burgerveen de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Er is een fietsstraat en 30km zone aangelegd, hiervoor is een verkeersbesluit genomen
  • Het overige deel van de dijk is 50 km/uur met brede fietsstroken
  • Aanleg van een jaagpad
  • Ruimte voor meer recreatie

De werkzaamheden zijn afgerond in 2020. 

Fietsstraat en 30km-zone

Er is een fietsstraat aangelegd op de Leimuiderdijk tussen nummer 227 en 263. Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken ligt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. De VRA: Vervoerregio Amsterdam stelt geld (subsidie) beschikbaar voor het aanbrengen van de fietsstraat. 

Het overige deel van de dijk is 50 km/u met brede fietsstroken

In het overige deel van de bebouwde kom is de maximale snelheid 50 km/uur en liggen er fietsstroken van 1,70 meter breed.

Aanleg van een jaagpad

Vanaf de Leimuiderdijk nummer 327 tot 354 is een jaagpad aangelegd. Ook is er een jaagpad vanaf de Leimuiderdijk nummer 227 tot aan de Grote Poellaan in Rijsenhout. Een jaagpad is een wandelpad langs de vaart.

Ruimte voor meer recreatie

Ook door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol is het mogelijk om het jaagpad en de recreatievoorzieningen aan te leggen om zo de dijk aantrekkelijker te maken. De dorpsraad is akkoord met de voorkeur van bewoners voor de aanleg van een recreatiesteiger en het plaatsen van bankjes en een picknicktafel. 

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl