Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Beinsdorp

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Beinsdorp. Lees op deze pagina alles over de maatregelen in Beinsdorp.

Maatregelen in Beinsdorp:

  • Snelheid verkeer Hillegommerdijk: geen flitspaal

Al heel lang zijn we met u en onder andere de politie in gesprek over het verminderen van de snelheid van het verkeer op de Hillegommerdijk. We hebben ook gesproken over het plaatsen van een flitspaal op de dijk tussen de Venneperweg en de Hillegommerbrug. Uit een gesprek dat wij onlangs met de politie hadden, blijkt dat het op dat deel van de dijk technisch niet mogelijk is om met een camera snelheid te meten. Dit komt omdat de afstand te kort is. Ons voorstel was om de oude flitspaal aan de noordkant door een digitale camera te vervangen. Maar politie en ook justitie vinden het gevaar op de dijk onvoldoende om hier een flitspaal te plaatsen. Zij geven andere plekken voorrang. Vanaf oktober 2014 tot november 2019 zijn er 27 meldingen van ongelukken binnengekomen, waarvan 17 “eenzijdige” ongevallen, bijvoorbeeld het aanrijden tegen een paaltje, of tegen een geparkeerde auto. Dat is niet genoeg om de flitspaal neer te zetten. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Want vooral in de avonduren willen we de situatie verbeteren. We hebben daar nog geen goede oplossing voor.

Psychobremse: een psychologische rem

Wat we als gemeente wel kunnen doen is een zogenaamde ‘Psychobremse’ aanbrengen. Dit is een Duits woord voor psychologische rem. Deze is aangebracht in november 2019, zoals op de onderstaande foto’s te zien is. Hiermee lijkt het alsof u moet remmen. Dit is een hulpmiddel om de snelheid te verminderen. De witte strepen met de symbolen “30” en “60” zijn aan de noordkant op het dijkvak aangebracht.

Afbeelding: foto van psychobremse voor de nadering van de bebouwde kom

Psychobremse voor de nadering van de bebouwde kom

Psychobremse na de bebouwde kom.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl