.

Badhoevedorp

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Hier wordt ook aan gewerkt in Badhoevedorp. Lees er alles over op deze pagina.

Maatregelen in Badhoevedorp:


Chicanes worden weggehaald

De chicanes op de dijk zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren, door de snelheid van het autoverkeer te beperken. Chicanes zijn verhogingen op de weg, waardoor auto's een kleine bocht moeten maken. Maar ze hebben niet genoeg effect op de snelheid. Soms geven mensen juist extra gas en zorgen de chicanes juist voor meer verkeersonveiligheid. Ook beperken chicanes de ruimte voor de fietsers, die soms letterlijk van de weg worden geduwd. Tenslotte hebben er aanrijdingen met de chicanes plaatsgevonden waarbij mensen zich hebben verwond. Daarom worden alle chicanes op de hele Ringdijk weggehaald, ook in Badhoevedorp op de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk.

Zonder een passende inrichting, zoals met chicanes of een fietsstraat, is de dijk niet geschikt om een maximumsnelheid 30 kilometer per uur te houden. Daarom wordt de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur verhoogd. Uit metingen is gebleken dat 85% van het verkeer op de dijk in Badhoevedorp niet harder dan 48 kilometer per uur rijdt. De snelheid van het verkeer zal bijna niet toenemen, maar het is wel veiliger.

Aangepaste planning

De chicanes zouden volgens de eerste planning in het derde kwartaal van 2020 worden weggehaald. Naast het weghalen van de chicanes is het plan ook het verhogen van de maximum toegestane snelheid van 30 km/u naar 50 km/u. Hiervoor heeft een college van B&W een verkeersbesluit genomen. Op dat besluit zijn veel bezwaren binnengekomen. In november 2020 zijn de bezwaarmakers gehoord door een onafhankelijke bezwarencommissie. Eind 2021 verwachten we dat de commissie met een advies komt aan het college van B&W over het verkeersbesluit. Als het college van B&W bij haar besluit blijft, kunnen de chicanes worden verwijderd. Als er meer nieuws is, brengen we de bewoners op de hoogte via een brief of de website.

Nieuwe maximumsnelheid

In een gesprek heeft de dorpsraad de zorg geuit dat het verkeer bij een verhoging van de maximumsnelheid van 30 naar 50 kilometer per uur, nóg harder dan nu gaat rijden. Onze verwachting en ervaring uit metingen op verschillende punten langs de ringdijk is dat het verkeer zich eerder aan de maximumsnelheid van 50 km/u houdt dan aan 30 km/u. Maar dit zal gecontroleerd worden. 

In de eerste weken nadat de nieuwe maximumsnelheid geldt, wordt de snelheid van het verkeer gemeten. Na deze meting worden er digitale snelheidspanelen opgehangen (smileys) om de bestuurders te confronteren met hun snelheid. Vervolgens wordt er nogmaals gemeten en worden de resultaten besproken met de politie. De handhaving van de snelheid is namelijk een taak van de politie. Met de politie zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid van extra handhaving. Bij veel excessen kijkt de politie of er gerichte handhavingsacties uitgevoerd moeten worden.

Afsluiting van de Ringdijk

Er komen op verschillende plekken afsluitingen (knippen) voor doorgaand autoverkeer. Hierdoor is er minder verkeer en wordt de Ringdijk aantrekkelijker. In de Visie Ringdijk en Ringvaart is sprake van een mogelijke verkeersafsluiting op de dijk in Badhoevedorp of Lijnden. In Zwanenburg komt er zo’n afsluiting. Als de effecten van deze knip bekend zijn, kan er gekeken worden naar de wenselijkheid van een mogelijke knip in Badhoevedorp of Lijnden.