Pachtbeleid

In de gemeente liggen stukken grond voor landbouw die van gemeente Haarlemmermeer zijn. Dit land is in de toekomst voor woningen, bedrijven, wegen of andere doelen. Een deel van deze grond die nu niet in gebruik is, verhuurt de gemeente tijdelijk aan boeren. Dit noemen we verpachten.

Tot 9 november 2022 konden agrariërs zich inschrijven voor de pacht van gemeentegrond in 2023. De inschrijving is nu gesloten.

Wat is de uitslag van de procedure?

Heeft u zich ingeschreven? Dan heeft u een e-mail met de uitkomst van uw inschrijving gekregen. Dit is een voorlopige uitkomst. Gunning gebeurt na bestuurlijke goedkeuring.

Blok 1 - 24.32.37 ha.
Positie inschrijver Bieding Plus punten bieding Afstand Min punten afstand Totaal
1 1.931 1031 3 15 1016
2 1.800 900 15 75 825
3 1.600 700 18 90 610

4

905 5 4 20 -15
 • Coördinaten pachtblok: 52.30554946101526, 4.730945812053358
 • Coördinaten KvK adres voorlopig gegunde inschrijver: 52.32404244475363, 4.718377531669078
Blok 3 - 5.04.10 ha.
Positie inschrijver Bieding Plus punten bieding Afstand Min punten afstand Totaal
1 1.900 1000 9 45 955
2 1.700 800 19 95 705
3 1.500 600 1 5 595
 • Coördinaten pachtblok: 52.2887838142318, 4.629124102257521
 • Coördinaten KvK adres voorlopig gegunde inschrijver: 52.25381135863521,  4.620389828734729
Blok 6 - 19.35.50 ha.
Positie inschrijver Bieding Plus punten bieding Afstand Min punten afstand Totaal
1 2.051 1151 7 35 1116
2 2.000 1100 12 60 1040
3 1.689 789 12 60 729
4 1.500 600 15 75 525
5 1.115 215 10 50 165
 • Coördinaten pachtblok: 52.28770732682029, 4.667600554789448
 • Coördinaten KvK adres voorlopig gegunde inschrijver: 52.30246609212701, 4.726818169724428
Blok 7 - 44.49.11 ha.
Positie inschrijver Bieding Plus punten bieding Afstand Min punten afstand Totaal
1 1.179 879 6 30 849
2 1.010 710 15 75 635
3 500 200 12 60 140
 • Coördinaten pachtblok: 52.28512363362896, 4.7133707646617715
 • Coördinaten KvK adres voorlopig gegunde inschrijver: 52.32404244475363, 4.718377531669078
Blok 8 - 3.51.00 ha.
Positie inschrijver Bieding Plus punten bieding Afstand Min punten afstand Totaal
1 1.500 600 9 45 555
2 1.100 200 14 70 130
3 950 50 8 40 10
 • Coördinaten pachtblok: 52.242886881369884, 4.682271692448679
 • Coördinaten KvK adres voorlopig gegunde inschrijver: 52.25381135863521, 4.620389828734729
Blok 9 - 3.00.00 ha.
Positie inschrijver Bieding Plus punten bieding Afstand Min punten afstand Totaal
1 2.000 1100 9 45 1055
2 1.450 550 1 5 545
3 1.000 100 19 95 5
 • Coördinaten pachtblok: 52.28716038722645, 4.626625069462937
  Coördinaten KvK adres voorlopig gegunde inschrijver: 52.25381135863521, 4.620389828734729

Minimale pachtprijs voor blok 1, 3, 6, 8 en 9 is € 900/ha.
Minimale pachtprijs voor blok 7 is € 300/ha.

Hoe is de uitkomst bepaald?

We hebben de inschrijvingen beoordeeld op basis van de van tevoren gepubliceerde selectie- en wegingscriteria. Zoals de afstand tussen het KvK-adres van de inschrijver en het agrarische perceel. De afstand is bepaald met Google Maps en de agrarische routekaart.

Wilt u de agrarische routekaart bekijken? Stuur dan een e-mail naar pachtbeleid@haarlemmermeer.nl.

Bent u het niet eens met de uitslag van de procedure?

Wij publiceren het voornemen tot pacht in het Gemeenteblad en op onze website. U kunt binnen 20 dagen na deze publicatie een kort geding procedure aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. 

Waar vind ik meer informatie?

Meer belangrijke informatie leest u in de volgende documenten:

Vragen?

Heeft u nog vragen over het pachtbeleid van de gemeente Haarlemmermeer? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan pachtbeleid@haarlemmermeer.nl.