Pachtbeleid

Verspreid door de gemeente liggen stukken landbouwgrond waar gemeente Haarlemmermeer eigenaar van is. Dit land wordt in de toekomst gebruikt voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven, wegen of andere ontwikkelingen. Als deze stukken land nu niet worden gebruikt, worden ze deels aan boeren verpacht.

Nieuw pachtbeleid

Boeren hebben vanaf februari gereageerd op het eerste concept van de regels van het nieuwe pachtbeleid. Deze reacties zijn beoordeeld, beantwoord en verwerkt in het definitieve pachtbeleid. Bekijk het uitgebreide pachtbeleid. Wilt u meer lezen over de ingestuurde vragen van boeren? In deze samenvatting leest u de reacties en het antwoord van de gemeente.

 • Geen vaste pachtprijs. Een vaste pachtprijs staat haaks op het beleid van de gemeente dat er balans moet zijn tussen opbrengstmaximalisatie en waardebehoud van de grond.

 • Jonge boeren en boeren van buiten de gemeente. Het uitsluiten van boeren van buiten de gemeente en gunnen aan jongen boeren is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Daarom is dit niet meegenomen in het pachtbeleid.

 • Geliberaliseerde pacht. Het nieuwe pachtbeleid in Haarlemmermeer gaat uit van geliberaliseerde pacht terwijl het landelijk pachtbeleid van toepassing is op reguliere pacht.

 • Teeltplan. Boeren die een stuk landbouwgrond pachten, zijn verplicht om wisselteelt toe te passen. Jaarlijks moet er een teeltplan worden aangeleverd.

 • Afstand pachter tot landbouwgrond. In de weging van inschrijvingen krijgen boeren voorkeurspunten als hun vestigingsadres dichter bij het perceel ligt.

Toepassen van akkerranden

Verder moeten de akkerranden ingezaaid worden met een inheems bloemrijk kruidenmengsel. Hierna wordt aangegeven waaruit dit inheems bloemrijk kruidenmengsel bestaat.

 • Voor een pachtovereenkomst van 4 jaar:

Een inheems kruidenmengsel voor akkerranden in Haarlemmermeer bestaat uit minimaal 10 soorten overblijvende planten, die het goed doen op kalkrijke en voedselrijke kleigrond, en geen ruigtekruiden als brandnetel, gewone berenklauw of harig wilgenroosje zijn. De soortensamenstelling kan bijvoorbeeld zijn: knoopkruid, rode klaver, witte klaver, wilde margriet, bont kroonkruid, akkerandoorn, wilde marjolein, groot streepzaad, aardaker, veldlathyrus, rolklaver.

 • Voor tweejarige pachtovereenkomsten:

Een inheems kruidenmengsel voor akkerranden in Haarlemmermeer bestaat uit minimaal 10 soorten pionierplanten, die het goed doen op kalkrijke en voedselrijke kleigrond. Bijvoorbeeld: klaproos, korenbloem, bolderik, gele mosterd, bijenplant, echte kamille, naaldenkervel, witte honingklaver, goudgele honingklaver, gele ganzenbloem, grijskruid.

Inschrijven tot 1 september

Tot 1 september 2019 kunnen boeren zich inschrijven om landbouwgrond te pachten.

Wat stuurt u mee met de inschrijving?

Als u geïnteresseerd bent in een perceel pachtgrond kunt u zich daarvoor inschrijven. U stuurt een mail naar pachtbeleid2019@haarlemmermeer.nl met de hieronder genoemde gegevens en bijlagen.

Uw inschrijving is pas geldig als alle gegevens en stukken verstuurd zijn aan de gemeente.

Uw gegevens:

 • Nummer(s) van te huren pachtgrond(en)
 • Minimale pachtprijs
 • Bedrijfsnaam en vestiging
 • Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
 • Huidig bedrijfsoppervlakte (volgens de mei-telling)
 • Teeltplan eerste jaar

Stukken die moeten worden meegestuurd:

 • Uittreksel bedrijfsinschrijving Kamer van Koophandel
 • Afschrift van de gecombineerde opgave bij de RVA (de zogenaamde ‘mei-telling’)

Planning

Op 1 oktober 2019 is bekend wie welke stukken grond kan pachten. Alle inschrijvers ontvangen bericht hoe de inschrijvingen zijn beoordeeld.