Pachtbeleid

Het pachtbeleid van de gemeente verandert vanaf 2020. De gemeente wil deze plannen graag met u bespreken. De reacties worden meegenomen in de besluitvorming over het definitieve beleid.

Waar gaat het over? 

De gemeente is eigenaar van landbouwgrond die in de toekomst mogelijk gebruikt wordt voor woningbouw, bedrijventerreinen, wegen of andere ontwikkelingen. Die stukken grond liggen verspreid over de gemeente. Zo lang deze stukken grond niet gebruikt worden, verhuurt de gemeente ze tijdelijk aan boeren.  

In het nieuwe beleid wil de gemeente de regels en afspraken voor het verhuren van deze stukken grond op een rij zetten. Uitgangspunten voor dit nieuwe pachtbeleid zijn: 
 
  • de regels zijn duidelijk; 
  • de regels zijn openbaar; 
  • de pachttarieven zijn marktconform; 
  • de gronden zijn tijdig beschikbaar als de gemeente ze wil gebruiken.  

Bekijk hier de uitgangspunten pachtseizoen 2018-2019.

Op 27 was er een informatiebijeenkomst over het nieuwe pachtbeleid. Wilt u een verslag ontvangen van deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar genr@haarlemmermeer.nl. Gebruik 'verslag informatiebijeenkomst pachtbeleid' als onderwerp van de e-mail. 

Meepraten 

Wilt u reageren op de plannen van de gemeente? Vul dan het online reactieformulier in. Deze kunt u invullen tot 27 mei. De reacties neemt de gemeente mee in de besluitvorming over het definitieve beleid. In juni besluit het college van burgemeesters en wethouders over het definitieve pachtbeleid. Daarna is het beleid te vinden op deze pagina. 
 

Hoe gaat het nu verder? 

Als het pachtbeleid definitief is, komt de lijst met beschikbare stukken grond op deze website. Ook plaatst de gemeente dan een inschrijfformulier online. Via dit formulier kunt u aangeven welk stuk grond u wilt huren. De biedingen moeten vóór 1 juli 2019 binnen zijn. In september kunnen de contracten worden ondertekend, zodat voor 1 oktober duidelijk is wie vanaf 2020 welke stukken grond gaat pachten. 


Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar genr@haarlemmermeer.nl. Gebruik ‘pachtbeleid' als onderwerp van de e-mail. Reacties op de plannen kunt u versturen via het online reactieformulier.