Overlast Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer is sterk verbonden met Schiphol. Veel ondernemers, inwoners en reizigers maken gebruik van de voorzieningen op Schiphol. Maar er is ook overlast door de aanwezigheid van de luchthaven. Hieronder leest u wat Schiphol betekent voor uw (woon)omgeving.

Geluid van vliegtuigen

Dichtbij Schiphol kunt u te maken krijgen met het geluid van startende, landende of overvliegende vliegtuigen. Ook kunt u grondgeluid horen als vliegtuigen over start- of landingsbanen rijden. Op Leven in de omgeving van de luchthaven van Schipholexterne-link-icoon leest u meer over vliegroutes. Maar bijvoorbeeld ook hoe Schiphol hinder voor omwonenden beperkt.

Wilt u weten hoeveel vliegverkeer er op uw postcode is? Bekijk het bij het Bewoners Aanspreekpunt Schipholexterne-link-icoon (BAS). Daar kunt u ook vragen stellen en klachten meldenexterne-link-icoon.

Advies voor nieuwe bewoners

Denkt u erover om in de buurt van Schiphol te gaan wonen? Probeer dan een goede inschatting te maken van het geluid dat u daar kunt verwachten. Bezoek bijvoorbeeld op verschillende dagen en tijdstippen de wijk waar u wilt wonen. Of bekijk de hoeveelheid geluid die het Noise Monitoring System (NOMOS) van Schipholexterne-link-icoon meet. Zo kunt u de situatie zelf goed beoordelen. U komt dan niet voor verrassingen te staan.