Oude Wetering: Brug Oude Wetering

Vanaf november 2024 voeren we werkzaamheden uit aan Brug Oude Wetering. Het gaat om de beweegbare brug over de Ringvaart tussen Weteringbrug en Oude Wetering. Hieronder leest u alvast wat we dan gaan doen.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van november 2024 tot en met maart 2025. Ongeveer 14 dagen voordat de werkzaamheden starten, sturen we nog een brief. Hierin staat alle informatie over de planning en de bereikbaarheid.

Wat gaat de aannemer doen?

De aannemer gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • De beweegbare delen van de brug vervangen.
  • Het deel van de brug dat op elektriciteit werkt vervangen.
  • De brug opnieuw schilderen.
  • Betonnen onderdelen repareren.
  • De remmingwerken (houten delen bij de brug die het vaarwater smaller maken) vervangen.
  • De wachtplaatsen voor de schepen vervangen.
  • De maximumsnelheid op de brug aanpassen.
  • Een verkeersplateau (verhoging in de weg) aanleggen.

Waarom wordt de maximumsnelheid lager?

We passen de snelheid op de brug aan naar 60 kilometer per uur. Nu is de maximumsnelheid in de gemeente Kaag en Braassem tot het bord bebouwde kom 50 km/u. Op de brug is dit 80 km/u en na de Huigsloterdijk 60 km/u. De verkeerskundigen van de gemeente Kaag en Braassem en Haarlemmermeer hebben daarom geadviseerd om dit aan te passen. Ook komt er een verkeersplateau. Dat is een verhoging in de weg. Na overleg met de bewoners hebben we besloten om het verkeersplateau te verplaatsen. Deze komt nu op de Weteringweg net iets noordelijk van de aansluiting op de Huigsloterdijk. Op de afbeelding hieronder is met de blauwe pijl aangegeven waar het verkeersplateau komt.

De blauwe pijl geeft aan waar het verkeersplateau komt.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'brug Oude Wetering' in het onderwerp zetten.