Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Waterstof

In het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland kan waterstof een belangrijke rol gaan spelen.

Waterstof moet wel eerst gemaaktexterne-link-icoon worden, voordat het gebruikt kan worden. Daarvoor is energie nodig. Groene waterstof is duurzaam, maar de productie is erg duur, kost veel tijd en is ingewikkeld. Het aanleggen van een goede infrastructuur voor waterstof (bijvoorbeeld het aanpassen van het bestaande gasnet) kost veel geld. Er is op dit moment een zeer klein aanbod van groene waterstof. Een belangrijke vraag is hoe dat gebruikt gaat worden. Niet voor elke toepassing zal genoeg duurzame waterstof beschikbaar zijn. In Nederland speelt waterstof een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. In het Noordzeekanaalgebied zijn plannen om een waterstofnetwerk aan te leggen. Dit netwerk van buisleidingen verbindt de grote industriële regio’s, waaronder waterstofgebruikers en -producenten in de IJmond regio en het Amsterdams havengebied, met elkaar, met waterstofopslag- en importlocaties en met het buitenland. Meer informatie over het project staat op de website van Hynetwork Servicesexterne-link-icoon.

Voorlopig worden woonhuizen nog niet aangesloten op waterstof. Groene waterstof, geproduceerd met groene stroom, is nog schaars. Het is dus belangrijk om slimme keuzes te maken over waar (groene) waterstof ingezet kan worden en waar dit het meeste effect geeft. Voor huishoudelijk gebruik zoals verwarmen, douchen en koken zijn al geschikte duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld elektrisch verwarmen. Voor andere sectoren, zoals de zware industrie, is groene waterstof de enige manier om te verduurzamen. Het schaarse groene waterstof moet dus vooral in die sectoren worden gebruikt waar, ook op de lange termijn, geen duurzaam alternatief is. Om te laten zien waar we waterstof het beste voor kunnen inzetten heeft Stichting Natuur & Milieu de Waterstofladderexterne-link-icoon gemaakt. 

 Voor meer informatie over deze plannen en vragen over waterstof kunt u terecht bij: Veelgestelde vragen › Hynetwork Servicesexterne-link-icoon of Waterstof: welke kansen zijn er? | Milieu Centraalexterne-link-icoon