Waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied

Hynetwork Services (dochteronderneming van Gasunie) gaat een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied aanleggen.

Dit doen ze deels door gebruik te maken van bestaande leidingen die nu nog gebruikt worden voor aardgas. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden er nieuwe ondergrondse leidingen aangelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluiten over dit project. 

Waarom waterstof?

In Nederland wordt nu nog veel fossiele energie, zoals aardgas en kolen gebruikt. Bij het verbranden van fossiele energie komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Daarom moet de CO2-uitstoot omlaag. Een belangrijke oplossing voor Nederland is CO2 vrije-(groene)waterstof. Met CO2-vrije waterstof kan de industrie in Nederland duurzamer worden. Ook speelt waterstof in de toekomst een rol in het verduurzamen van lucht- en scheepvaart en van steden, woningen en mobiliteit. Om groene waterstof te maken is veel elektriciteit nodig. Deze kan bijvoorbeeld door windenergie worden gemaakt. In het plan voor waterstof in het Noordzeekanaalgebied wordt het vervoer van windenergie die op zee wordt opgewekt getransporteerd naar Amsterdam waar in de waterstoffabriek waterstof wordt gemaakt.    

ambitie energietransitienoordzeekanaalgebied

Meer informatie over de stappen in het proces en hoe er gereageerd kan worden is te lezen op de website van RVOexterne-link-icoon.  

Meer informatie over het project zelf staat op de website van Hynetwork Servicesexterne-link-icoon.