Graanhalmen

Resultaten onderzoek aardgasvrij Haarlemmermeer

31 juli 2023
Nieuwe energie

In maart deed onderzoeksbureau D&B in opdracht van gemeente Haarlemmermeer onderzoek in Floriande-West, Vijfhuizen, Zwanenburg en Badhoevedorp. In het onderzoek gaven inwoners uit deze wijken aan hoe zij denken over bepaalde onderwerpen binnen het thema duurzaamheid.

Gedrag inwoners belangrijk 

Duurzaamheid en energietransitie zijn belangrijke thema’s op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Gedrag van inwoners speelt hierbij een grote rol: zij bepalen immers zelf of (en hoe) ze hun huis verduurzamen en of ze wel of niet op zoek gaan naar meer informatie hierover. De gemeente wilde beter begrijpen welke weerstanden, motieven en omgevingsfactoren inwoners ervaren om duurzaam gedrag te laten zien.  

Belangrijkste resultaten 

In grote lijnen laat het onderzoek zien dat de meeste inwoners uit de vier bevraagde wijken nog geen plannen hebben om te verduurzamen. Zij maken zich onder andere zorgen over het inleveren van comfort, maar ook over kosten en technieken. Ook weten veel inwoners uit deze wijken bijvoorbeeld niet dat Haarlemmermeer een onafhankelijk energieloket heeft of wat een warmtepomp nu precies is.  

Nuttige input 

Voor de gemeente is de informatie uit het onderzoek nuttig om te kijken hoe, samen met inwoners en ondernemers, verder gewerkt kan worden aan duurzaamheid en specifiek aan de energietransitie. Volgens het Klimaatakkoord worden uiterlijk in 2050 gebouwen en woningen aardgasvrij verwarmd. Wanneer en op welke manier, dat is aan inwoners en ondernemers zelf om te kiezen. De gemeente wil hen hierbij op de juiste manier ondersteunen. Lees hier meer over aardgasvrij verwarmen.