Polderwarmte Zwanenburg

In Zwanenburg is het bedrijf Polderwarmte actief. Dit bedrijf heeft een plan ingediend bij de gemeente voor een warmtenet. De gemeente heeft dit plan afgekeurd en werkt daarom niet verder samen met Polderwarmte. Wilt u hier meer over weten? Op deze pagina vindt u veel antwoorden en informatie.

Bezoek direct de website van Polderwarmte in Zwanenburgexterne-link-icoon (externe website)

Algemene informatie

Wat is het initiatief van Polderwarmte? 

Polderwarmte onderzoekt de mogelijkheden voor een warmtenet in Zwanenburg en Boesingheliede. Als het er komt, is het warmtenet bedoeld voor inwoners en ondernemers op bedrijventerrein De Weeren en op het bedrijventerrein bij Boesingheliede.   

Het is nog onduidelijk welke warmtebronnen Polderwarmte precies wil gebruiken voor het warmtenet. Polderwarmte wil werken met een mix van warmtebronnen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt ook gebruik gemaakt van een hybride energie-installatie die warmte produceert van biomassa.  

Wat is de rol van de gemeente bij dit initiatief?

De gemeente begeleidt een initiatief van aanvraag tot uitvoering. De gemeente heeft daarom de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met Polderwarmte over hun plan voor een warmtenet. Polderwarmte heeft op 22 juli 2022 een projectplan ingediend. De gemeente heeft bekeken of dit plan voldoet aan de gemeentelijke eisen. Deze eisen staan opgeschreven in het beleidskader ‘Omarmen van initiatieven in de Warmtetransitie'. Op 11 november 2022 heeft de gemeente laten weten negatief te oordelen over het projectplan. Er waren namelijk te veel vragen over haalbaarheid, betaalbaarheid en uitwerking van het plan. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Zwanenburg een duidelijk aanbod krijgen. De gemeente ondersteunt het initiatief van Polderwarmte dus niet. 

Hoe gaat het nu verder in Zwanenburg? 

De voortgang van de warmtetransitie hangt onder andere af van landelijke regels. Veel van deze regels zijn onderdeel van de nieuwe Warmtewet. Bijvoorbeeld regels over de aanleg van warmtenetten. De verwachting is dat deze wet in de zomer van 2024 ingaat. In de tussentijd onderzoekt de gemeente hoe we verder kunnen met het aardgasvrij maken van Zwanenburg. De gemeente wil namelijk nog steeds dat er voor Zwanenburg een haalbare oplossing komt voor duurzaam en aardgasvrij wonen. Zodra er meer bekend is, worden inwoners van Zwanenburg daarover geïnformeerd.  

Ik woon in de buurt van het warmtenet. Kan ik aansluiten?

U kunt via de website van Polderwarmte meer informatie ontvangen. 

Wat is het beleid van de gemeente rondom de warmtetransitie? 

Meer informatie over de warmtetransitie en de aanpak van de gemeente kunt u vinden op de pagina Verwarmen.

Kosten

Wat kost het mij om aan te sluiten op het warmtenet?

Voor informatie over het warmtenet van Polderwarmteexterne-link-icoon.  

Wat levert het mij om aan te sluiten op het warmtenet? 

Vanuit het rijk zijn er verschillende eisen wat betreft CO2-reductie en duurzaam verwarmen zonder aardgas. Met het overstappen op het warmtenet zet u een stap richting verminderen van uw aardgasverbruik. Dit past binnen de doelen voor het klimaat en landelijke afspraken. Of het warmtenet van Polderwarmte ook voor u op de lange termijn goedkoper is dan aardgas of bijvoorbeeld een warmtepomp is moeilijk te voorspellen. Dit komt door grote wijzigingen in energietarieven en onduidelijkheid over de tarieven van Polderwarmte.