Peter en Gerard

Energiecoöperatie Zon op Haarlemmermeer

15 februari 2024
Nieuwe energie

Anderhalf jaar geleden is energiecoöperatie Zon op Haarlemmermeer opgericht. We spreken medeoprichter Peter van Dam (59). Peter: ‘In plaats van dat de ontwikkelaar van een zonnepark er met de centen vandoor gaat, willen wij ervoor zorgen dat ook de lokale bevolking profiteert. Dat kan door lid te worden van onze coöperatie. Mensen kunnen meedoen, meebeslissen, en uiteindelijk ook besluiten wat er met de winst van het betreffende zonnepark gebeurt.’

Mede-eigenaar worden is essentieel bij een energiecoöperatie, zo zegt Peter: ‘Iedereen kan meedoen. Dat is het hele idee. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden door een ontwikkelaar betrokken worden bij plannen voor duurzame energie. En dat zij van deze plannen profiteren. Dat heet lokaal eigenaarschap. Wij als energiecoöperatie brengen de invulling van lokaal eigenaarschap naar de ontwikkelaar toe. Het rendement en de opbrengst worden bepaald door de energieverkoop, dat staat redelijk vast. Dankzij het lokaal eigenaarschap kunnen álle omwonenden zeggenschap hebben, bijvoorbeeld over wat er met de opbrengst gebeurt. Zo kan iedereen meeprofiteren. Dat is de kern.’       

Zon op land en zon op dak

Naast Peter en medeoprichter Gerard Jägers, zijn er in het afgelopen jaar nog twee bestuursleden bij gekomen. Nu is Zon op Haarlemmermeer druk bezig met het opzetten van, en zoeken naar, projecten. Peter: ‘Zo hebben we ons gemengd in het hele gesprek rond de toewijzing van de zonneakkers bij het zonnecarré. We willen samen met de ontwikkelaar in gesprek over lokaal eigenaarschap. Dat noemen we dan Zon op land. Dan hebben we ook nog Zon op dak. Met de gemeente zijn we in gesprek om te kijken of we maatschappelijk vastgoed kunnen inzetten voor onze coöperatie. Dan zouden we een dak van de gemeente huren en daar zonnepanelen op leggen.’       

Meedoen  

Op dit moment heeft Zon op Haarlemmermeer twee lidmaatschapsvormen. De eerste is meer interesse dan lidmaatschap.  Peter: ‘Dan schrijf je je in voor een nieuwsbrief, volg je het nieuws en maak je kenbaar dat je wilt weten wat de projecten zijn’. De tweede vorm is echt lidmaatschap. Voor nu is dat nog gratis. In de toekomst betaalt een inwoner een laag bedrag voor een lidmaatschap. Zij hebben ook een stem binnen de coöperatie en praten bijvoorbeeld mee over wat er met opbrengsten gebeurt. Zodra de coöperatie projecten heeft, kunnen leden ook mee-investeren in een project. Dan profiteren zij van de opbrengsten, doordat ze rendement ontvangen.   

Uitdaging en kans

Goed voor de energietransitie, maar dus ook voordelig voor de omgeving. Peter: ‘Wij zorgen dat de opbrengsten en de winsten lokaal blijven, bij de omwonenden. Want snel zonneprojecten realiseren; dat kan je ook door externe partijen laten doen. Als je een buitenlandse investeerder hebt, gaat het geld naar het buitenland. Wij willen juist zorgen dat Haarlemmermeerders daarbij betrokken zijn. De zonnepanelen zullen er komen. Wie daarvan het meest profiteert is onze uitdaging. Én kans.’   

Tips

Tips voor inwoners die zelf aan de slag willen met zonne-energie? Die heeft Peter zeker. Ook voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben. Peter: ‘Kijk eerst of je zonnepanelen op je eigen dak kwijt kan, dat is het goedkoopste. Als je geen koophuis hebt, kijk dan of je verhuurder het voor je wil en kan regelen. En anders: kom bij ons kijken. Door mee te investeren, kun je toch rendement verdienen uit zonne-energie. Dat is een mooi alternatief voor als die eerste twee routes vastlopen.’     

Zon op Haarlemmermeer wil samen met buurtbewoners eigenaar worden van zonnepanelen op daken en zonneakkers. Meer informatie of benieuwd hoe jij lid kan worden? Ga naar de website van Zon op Haarlemmermeerexterne-link-icoon. Meer weten over lokaal eigenaarschap? Bekijk de video op de website Nieuwe Energie van de gemeente.