.

Westerdreefkwartier

De verandering van het Pionier-Bolsterrein naar een gemengd woon-werkgebied gaat geleidelijk. Het Westerdreefkwartier van ontwikkelaar Van Wijnen is het eerste concrete project op het terrein van de voormalige drukkerij ARGO, op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef. Het gaat hier om 136 woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen.

Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Samenwerking om woningen te bouwen op De Pionier'. 

De gemeenteraad is 2 juli akkoord gegaan met het voorstel om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het nieuwbouwproject Westerdreefkwartier. De gemeente wil een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van 136 woningen op het perceel Westerdreef 9 op de hoek op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef. Deze omgevingsvergunning kan de gemeente alleen geven als de gemeenteraad daar geen bedenkingen tegen heeft.  Deze stap is nu gezet. De volgende stap is dat de ontwerp(omgevings)vergunning, die door de Omgevingsdienst wordt voorbereid, samen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, ter inzage wordt gelegd. Dat gebeurt zowel op de website van de Omgevingsdienst als op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Van tevoren wordt de terinzagelegging (= 6 weken) bekend gemaakt (op www.officielebekendmakingen.nl).  Sinds 27 augustus ligt de publicatie ter inzage. In de publicatie staan de mogelijkheden om bezwaar te maken. 

Belangstellenden kunnen op de website van www.officielebekendmakingen.nl aangeven dat ze op publicaties in Haarlemmermeer of hun buurt geattendeerd willen worden. Je kunt je dan daarop abonneren, en je krijgt een bericht per e-mail als er bekendmakingen zijn. Bij de gemeenteraadsstukken van 2 juli (via de website van de gemeenteraad) is het raadsvoorstel ook te vinden.