Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Online informatiebijeenkomst ontwerp-masterplan Pionier-Bolsterrein

Om u meer informatie te geven over het ontwerp-masterplan van het Pionier-Bolsterrein heeft de gemeente een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor bewoners en ondernemers die na de online informatiebijeenkomst nog meer wilden weten zijn er kleinere overleggen georganiseerd met ambtenaren die aan het project werken.

Online informatiebijeenkomst

De online informatiebijeenkomst was op donderdag 7 oktober 2021. Hier presenteerde de gemeente het ontwerp-masterplan van het Pionier-Bolsterrein. U kunt de bijeenkomst terugkijken op deze YouTube-paginaexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u geen account nodig. Tijdens de bijeenkomst konden er vragen worden gesteld via WhatsApp. De gestelde vragen met antwoorden vindt u op de pagina met veelgestelde vragenexterne-link-icoon.

In gesprek met de gemeente

Voor de mensen die na de bijeenkomst nog vragen, opmerkingen of zorgen hadden zijn er vervolggesprekken georganiseerd. Hier konden zij verder in gesprek met de ambtenaren die aan dit project werken.