Nieuw-Vennep: Zichtweg

Begin april start aannemer AW Infrabouw B.V. met werkzaamheden aan de Zichtweg. Dit doet de aannemer bij de huisnummers 1 tot en met 39.

Wat gaat de aannemer doen?

 • Saneren (verwijderen) van een deel van de vervuilde grond onder de rijweg en stoepen. Ook plaatst de aannemer een scheidingsdoek voor huisnummers 19 tot en met 31;
 • Aanleggen ‘Drainage Transportriool’ bij de huisnummers 1 tot en met 39. Dit is voor het afvoeren van regenwater en normaal grondwater; 
 • Bestraten rijweg met nieuwe stenen in een ‘V’ vorm bij de huisnummers 1 tot en met 39. Er komen putten in het midden van de rijweg voor het afvoeren van regenwater;
 • Opnieuw bestraten stoepen met de bestaande tegels bij de huisnummers  1 tot en met 39.

Werkzaamheden PWN en Liander

De nutsbedrijven PWN (waterleiding) en Liander (elektra) voeren tegelijkertijd werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen. Dit zijn geen werkzaamheden van de gemeente! Als er iets wijzigt in de planning van hun werkzaamheden, sturen zij u zelf een brief.

Medewerkers aannemer dragen tijdens het saneren blauwe pakken

De medewerkers die de grond verwijderen komen in aanraking met de vervuilde grond. Daarom dragen zij speciale pakken en handschoenen. De vervuilde grond is van tevoren onderzocht. Hier zitten geen stoffen in die in de lucht komen en schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van 8 april tot en met 25 februari 2025.

De aannemer voert de werkzaamheden uit in fases (delen). De planning kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken. Veranderingen in de planning zetten we op deze pagina. De aannemers voeren de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

 • Van 3 april tot en met 5 april
  Werkzaamheden voorbereiden en aanleggen tijdelijke parkeerplaatsen
 • Van 5 april tot en met 25 april 
  Aanbrengen drainage transportriool bij huisnummers 33 tot en met 37 
 • Van 26 april tot en met 6 juni
  Saneren bij huisnummers 31 tot en met 19
 • Van 7 juni  tot en met 21 juni
  Aanbrengen drainage transportriool bij huisnummers 1 tot en met 11

Dit zijn geen werkzaamheden van de gemeente.

 • Van 14 juni tot en met 26 juli
  bij huisnummers 33 tot en met 37.
 • Van 13 augustus tot en met 30 augustus
  Stoepen bij huisnummers 31 tot en met 19

Dit zijn geen werkzaamheden van de gemeente.

 • Van 2 september tot en met 17 december
  Onder de stoepen
 • Van 7 januari tot en met 29 januari 2025
  bij huisnummers 23 tot en met 39
 • Van 29 januari tot en met 25 februari 2025
  bij huisnummers 1 tot en met 23

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Helemaal geen overlast veroorzaken lukt helaas niet. Ook slaat de aannemer materialen op in de buurt van de werkzaamheden. We begrijpen dat dit vervelend is. Toch is het belangrijk dat wij deze werkzaamheden uitvoeren. We rekenen daarom op uw begrip.

Waar slaat de aannemer de spullen op?

De aannemer gebruikt het depot (tijdelijke opslag) van 4 april tot en met eind februari 2025. Hij slaat hier tijdelijk de grond op die hij opnieuw gaat gebruiken. Op 4 april start de aannemer met het inrichten van het depot. De aannemer zet bouwhekken neer om het depot.

De ingang van het depot is bij de bestaande inrit aan de Staringstraat. Dit kunt u zien op de plattegrond. De vrachtwagens rijden vanaf de inrit naar de Hugo de Vriesstraat richting de Westerdreef en andersom. De vrachtwagens brengen en halen de grond. Er kan soms grond op de straat terecht komt. De aannemer ruimt dit regelmatig op.

Als de werkzaamheden aan de Zichtweg klaar zijn, ruimt de aannemer het hele depot weer op. Hij zorgt ervoor dat het terrein er weer uitziet zoals het nu is.

Kaart met de plek van de tijdelijke opslag aan de Staringstraat.

Blijft mijn woning bereikbaar?

Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. Woningen en bedrijven zijn ook altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Parkeren

In de straten bij de huisnummers waar de aannemer werkzaamheden uitvoert, zijn de rijweg en parkeerplekken afgesloten. De aannemer zet hekken neer. U moet uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk parkeren. Omdat er niet veel parkeerplaatsen zijn, legt de gemeente tijdelijke parkeerplaatsen aan. De tijdelijke parkeerplaatsen komen in het gras bij huisnummer 26 tot en met 40.

Elektrische auto

Heeft u een elektrische auto en een oplaadpaal op eigen terrein? Dan kunt u deze tijdelijk niet gebruiken. U kunt uw auto opladen bij een openbare laadpaal of laadpaal bij bijvoorbeeld een benzinestation.

Rolemmer

Zet uw rolemmer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Beplanting weghalen of snoeien

Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond). Dit noemen wij overhangende beplanting. De stoep (of andere gemeentegrond) moet tot aan uw erfgrens vrij zijn. Niet alleen voor bijvoorbeeld voetgangers die hier lopen maar ook voor werkzaamheden. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om werkzaamheden uit te  kunnen voeren. Haal daarom de overhangende beplanting weg of snoei het voordat de werkzaamheden starten. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens, bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Haal deze ook weg voor 8 april 2024.

Met bewoners direct naast het gebied van de saneringswerkzaamheden zijn aparte afspraken gemaakt.

Mogelijk hoogteverschil

Na het opnieuw bestraten ontstaat er misschien een klein hoogteverschil tussen uw terrein en gemeentegrond. De bodem zakt. Niet alleen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten komen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan er een klein hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt dat maximaal de eerste meter van uw voetpad en/of inrit aansluit op de nieuwe hoogte. Als het nodig is, moet u de rest van uw terrein zelf ophogen. U bent als eigenaar namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

U kunt bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet "Zichtweg" in het onderwerp.