Monumentale bomen

In Haarlemmermeer staan bijzondere bomen die bewaard moeten blijven en extra bescherming verdienen. Zulke bomen worden monumentale en waardevolle bomen genoemd, omdat ze veel toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis.

Waar zijn er monumentale bomen?

Bekijk alle monumentale, gedenkbomen en waardevolle bomen op de kaart met monumentale bomenexterne-link-icoon.

Kunt u een boom niet vinden? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852 of stuur een mail naar info@haarlemmermeer.nl.

Ik overweeg een boom in mijn tuin te kappen. Mag dat?

Controleer altijd goed of u met een monumentale of waardevolle boom te maken heeft. Dan heeft u namelijk een vergunning nodig voor het kappen van een boom.

Is mijn boom mogelijk een monumentale boom?

Voordat een boom de status 'monumentaal' krijgt, moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente heeft daarvoor een aantal basisvoorwaarden en bijzondere voorwaarden opgesteld. Een boom is pas monumentaal als de boom voldoet aan 4 basisvoorwaarden en minimaal 1 bijzondere voorwaarde.

Een boom kan ook 'waardevol' zijn. Dan voldoet hij aan minimaal 3 basisvoorwaarden en 1 bijzondere voorwaarde.

Basisvoorwaarden

 • De (geschatte) leeftijd van de boom is minimaal 50 jaar.
 • De boom is in goede staat.
 • De groeiomstandigheden passen bij het soort boom.
 • De boom zorgt niet voor gevaarlijke situaties of schade.

Bijzondere voorwaarden

 • De boom is medebepalend en onmisbaar voor het karakter van de omgeving.
 • De boom is onderdeel van een intacte boomgroep.
 • De boom is een herkenningspunt of oriëntatiepunt.
 • De boom is van een zeldzame soort, een zeldzaam type of een zeldzame leeftijdsklasse.
 • De boom is onderdeel van een monument of cultureel-historisch waardevol object.
 • Het gaat om een gedenkboom van een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis.
 • De boom maakt onderdeel uit van de natuurlijke omgeving van zeldzame dieren of planten.
 • De boom is een schakel in de ecologische infrastructuur.
 • De boom is bijzonder door bijvoorbeeld de uitzonderlijke hoogte, dikte of manier van snoeien.

Krijg ik een vergoeding voor een monumentale boom?

Bent u eigenaar van een monumentale boom? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor het onderhoud van de boom. Dit heet een stimuleringsbijdrage. U kunt maximaal € 300 per boom krijgen.

Voorwaarden

Om een stimuleringsbijdrage te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De boom moet bij de gemeente geregistreerd zijn als monumentale- of waardevolle toekomstboom. Dit controleert u in de kaart met monumentale bomenexterne-link-icoon.
 2. Een gespecialiseerd bedrijf voert het onderhoud uit.
 3. Het bedrag is aangevraagd voordat de werkzaamheden aan de boom zijn uitgevoerd. Een aanvraag doet u via het online meldingsformulierexterne-link-icoon van de gemeente. Kies hierbij voor 'groen/spelen', vervolgens voor 'bomen' en zoek dan uw adres op in de kaart.

Let op: u ontvangt de vergoeding altijd achteraf. De gemeente vraagt u om een factuur van de werkzaamheden. U kunt als particulier 1 keer per 5 jaar een vergoeding aanvragen. De gemeente stelt ieder jaar € 10.000 beschikbaar.

Hoe meld ik een boom aan als monumentale boom?

Als u denkt dat de boom in uw tuin een monumentale boom is, kunt u deze aanmelden bij de gemeente. Dat doet u via het aanmeldformulier monumentale bomen. Vervolgens kijkt de gemeente of de boom kan worden toegevoegd aan de lijst met monumentale bomen.

Voorwaarden

Controleer of uw boom aan de volgende 4 voorwaarden voldoet, voordat u hem aanmeldt:

 1. De (geschatte) leeftijd van de boom is minimaal 50 jaar.
 2. De boom is in goede conditie.
 3. De groeiomstandigheden passen bij het soort boom.
 4. De boom zorgt niet voor gevaarlijke situaties of schade.

Wat is een gemeentelijke monumentale boom?

Een gemeentelijke monumentale boom voldoet aan dezelfde voorwaarden als de particuliere monumentale boom. Het grote verschil is alleen dat de boom op gemeentegrond staat en niet op uw eigen grond. Een gemeentelijke monumentale boom staat bijvoorbeeld op het dorpsplein, maar een particuliere monumentale boom in uw tuin.

Welke monumentale bomen staan er in de gemeente?

Alle monumentale bomen vindt u op de kaart met monumentale bomenexterne-link-icoon. Op die kaart ziet u waar ze staan, maar bijvoorbeeld ook wanneer de bomen zijn geplant.

Wat is het landelijke register voor monumentale bomen?

Een aantal monumentale bomen in Haarlemmermeer staat in het landelijke register van Monumentale Bomenexterne-link-icoon van de Bomenstichting. Dat betekent dat deze bomen van nationaal belang zijn. Ze zijn dus niet alleen erg oud, maar hebben ook een bijzondere sierwaarde. Of de bomen hebben een beeldbepalende rol in de omgeving.

Van de 815 Haarlemmermeerse monumentale en waardevolle bomen staan er 21 op deze landelijke lijst.

Bijdrage uit het Bomenfonds

Bent u eigenaar van een monumentale boom die op de landelijke lijst staat? Dan kunt u een bijdrage aanvragen uit het Bomenfondsexterne-link-icoon. Controleer wel of uw boom aan de 5 voorwaarden voldoet voor zo'n bijdrage:

 • De boom is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.
 • De status van de boom is monumentaal.
 • De boom is particulier eigendom.
 • De levensverwachting van de boom is na het onderhoud nog minimaal 10 jaar.
 • De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na schriftelijke toezegging van de Bomenstichting.

Wat zijn gedenkbomen?

Sommige waardevolle bomen zijn gedenkbomen. Voorbeelden zijn de Wilhelmina-boom en de Amaliaboom, net als bomen die herinneren aan een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis, zoals cellenbrand Schiphol. Ook zijn in de periode tussen 1995 en 2007 op 11 plekken in de gemeente Haarlemmermeer bevrijdingsbomen geplant. Deze bomen herdenken de bevrijding van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk de gedenkbomen op de kaart met monumentale bomenexterne-link-icoon.

Waar kan ik meer lezen over de bescherming van deze bomen?

Goed beschermd

In de Verordening Fysiek Domein kunt u lezen dat monumentale en waardevolle bomen de hoogste beschermingsstatus hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat u geen omgevingsvergunning kunt krijgen voor de kap van zulke bomen. Behalve als er een veiligheidsrisico is. Zo'n risico moet worden bewezen met een Boom Effect Analyseexterne-link-icoon (BEA).