Meldpunt betere brieven

Brieven van de gemeente moeten duidelijk zijn. Toch lukt dit nog niet altijd. Daarom vraagt de gemeente hulp aan inwoners om betere brieven te schrijven. U kunt de gemeente tips geven om brieven duidelijker te maken.

Zo werkt het

Heeft u een onduidelijke brief ontvangen? Doe dan het volgende: 

  • Omcirkel de onduidelijke tekst en het kenmerk van de brief.
  • Maak persoonlijke gegevens en geldbedragen onleesbaar. Bijvoorbeeld door ze af te dekken of door te strepen.
  • Maak een kopie of foto van de brief. Zorg ervoor dat wat u omcirkeld heeft, goed zichtbaar is.
  • Stuur uw tip per e-mail naar beterebrieven@haarlemmermeer.nl of per post naar: Gemeente Haarlemmermeer, Antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp. U heeft geen postzegel nodig. 
  • Wilt u telefonisch uitleg krijgen over de brief? Zet dan in uw e-mail of brief uw vraag en uw telefoonnummer. U wordt dan gebeld.

Wat de gemeente met uw tip doet

Wij sturen uw tip door naar de schrijver van de brief. Die herschrijft vervolgens het onduidelijke deel van de brief. U krijgt binnen 2 weken antwoord op uw e-mail of brief. Heeft u aangegeven dat u gebeld wilt worden over de brief? Dan belt de schrijver u op. 

Geen bezwaar maken of uitstel vragen

Uw tip geldt niet als officieel bezwaar op een besluit van de gemeente. Ook krijgt u geen uitstel van het besluit en de bezwaartermijn. Hoe u bezwaar maakt, leest u op de webpagina Bezwaar en beroepexterne-link-icoon.