Meldpunt betere brieven

Wanneer u van de gemeente een brief ontvangt, is het belangrijk dat de informatie duidelijk is. En dat u begrijpt wat u moet doen. Toch lukt dit nog niet altijd. Daarom vraagt de gemeente hulp aan inwoners om betere brieven te schrijven. Via dit meldpunt kunt u de gemeente tips geven om brieven duidelijker te maken.

Zo werkt het 

Heeft u een onduidelijke brief ontvangen? Doe dan het volgende: 

  • Omcirkel de onduidelijke tekst en het kenmerk van de brief.
  • Maak persoonlijke gegevens en geldbedragen onleesbaar. Bijvoorbeeld door ze af te dekken of door te strepen.
  • Maak een kopie of foto van de brief. Zorg ervoor dat wat u omcirkeld heeft, goed zichtbaar is.
  • Stuur uw tip per e-mail naar beterebrieven@haarlemmermeer.nl of per post naar: Gemeente Haarlemmermeer, Antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp. U heeft geen postzegel nodig. 
  • Wilt u telefonisch uitleg krijgen over de brief? Zet dan in uw e-mail of brief uw vraag en uw telefoonnummer. U wordt dan gebeld.

Wat doet de gemeente met uw tip? 

Uw tip wordt doorgestuurd naar de schrijver van de brief. Die herschrijft vervolgens het onduidelijke deel van de brief en geeft u binnen 2 weken antwoord op uw e-mail of brief. Heeft u aangegeven dat u gebeld wilt worden over de brief? Dan belt de schrijver u op.

Geen bezwaar of uitstel

Uw tip geldt niet als officieel bezwaar op een besluit van de gemeente. Ook krijgt u geen uitstel van het besluit en de bezwaartermijn. Hoe u bezwaar maakt, leest u op de webpagina ‘Bezwaar en beroep'.