Melden beëindiging geregistreerd partnerschap

Wilt u uw partnerschap ontbinden? Dat kan via de rechter of met een overeenkomst bij de notaris of advocaat. Het maakt uit of er minderjarige kinderen zijn waar beide partners gezag over hebben. De beëindiging gebeurt bij de gemeente waar het partnerschap is ingeschreven. Pas dan is de beëindiging definitief.

Hoe beëindig ik mijn geregistreerd partnerschap?

U zegt een geregistreerd partnerschap op via de rechtbank, een advocaat of notaris. Dit heet het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Als er minderjarige kinderen zijn waarover beide partners ouderlijk gezag hebben moet u samen naar de rechter.

U kunt ook een mediator inschakelen. Een mediator helpt bij het beëindigen van uw partnerschap als u het niet met elkaar eens bent. Lees meer over wanneer u een mediator kunt inzettenexterne-link-icoon.

Geen minderjarige kinderen

Heeft u geen minderjarige kinderen? En bent u het met elkaar eens over allerlei zaken? Zoals de verdeling van de kosten van de procedure? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter laten beëindigen. Dit gaat sneller dan een ontbinding bij de rechter.

U kunt ook ervoor kiezen om uw partnerschap te ontbinden via een eigen verklaring. De eigen verklaring wordt opgesteld bij een notaris of advocaat.

De ontbinding gaat als volgt:

  • U gaat samen naar een notaris of advocaat.
  • De notaris of advocaat stelt een verklaring op. Daarin staat dat het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Dit heet de ontbindingsbeschikking.
  • U ondertekent allebei de ontbindingsbeschikking. Daarna stuurt de notaris of advocaat de verklaring naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. 
  • De ontbinding wordt verwerkt in de burgerlijke stand van de gemeente. Dan is het partnerschap is pas officieel beëindigd.

Wel minderjarige kinderen

Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen naar de rechter om uw partnerschap te ontbinden. Hiervoor is een advocaat nodig. In uw verzoekschrift tot ontbinding moet u een ouderschapsplan opnemen. In dit plan moeten afspraken staan over de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen.

De ontbinding gaat als volgt:

  • U gaat samen naar een advocaat.
  • De rechter spreekt de ontbinding uit. 
  • Vervolgens stuurt de advocaat de verklaring naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. 
  • De ontbinding wordt verwerkt in de burgerlijke stand van de gemeente. Dan is het partnerschap pas officieel beëindigd. 

Hoe geef ik beëindiging van geregistreerd partnerschap door aan de gemeente?

Uw notaris, advocaat of mediator laat de ontbindingsbeschikking inschrijven bij de gemeente waar u geregistreerd partnerschap aanging. De ontbindingsbeschikking moet op tijd worden ingeschreven. Dat is binnen 6 maanden nadat er geen bezwaar meer mogelijk is tegen de uitspraak. Gebeurt dit niet op tijd? Dan geldt de uitspraak niet meer en is uw partnerschap niet ontbonden.

Heeft u een eigen verklaring die is opgesteld bij een notaris of advocaat? Die verklaring kunt u geven aan de gemeente. Deze verklaring moet binnen 3 maanden nadat de verklaring is opgesteld worden ingeschreven. De datum van ondertekening is hiervoor niet belangrijk.

Wat kost het?

Een notaris of advocaat rekent kosten om uw partnerschap te ontbinden. Daarna moet de ontbinding worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat is gratis.