Lijnden: Hoofdweg

Binnenkort start aannemer AW Infrabouw met werkzaamheden aan de Hoofdweg tussen huisnummer 9 en de Akerdijk.

Wat gaat de aannemer doen?

De aannemer verwijdert het asfalt van de rijweg en het bestaande riool onder de rijweg. Daarna legt de aannemer een nieuw riool aan. Na het aanbrengen van het nieuwe riool, bestraat de aannemer de rijweg met stenen (klinkers). Ook verplaatst hij de inspectieput van de rijweg naar de groenstrook. De inspectieput is de put waar het rioolwater in komt voordat dit verder afgevoerd wordt. De aannemer bestraat de stoep opnieuw met de bestaande tegels. Als laatste  vervangt hij de kapotte duiker. Dit is de buis die 2 sloten met elkaar verbindt.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van 27 mei 2024 tot en met 26 juli 2024.

Van 27 mei tot en met 21 juni - fase 1

Hoofdweg bij huisnummers 9 tot en met 17.

Van 24 juni tot en met 26 juli - fase 2

Hoofdweg vanaf huisnummers 17 tot de Akerdijk.

De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur. De planning kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken. Veranderingen in de planning zetten we op deze pagina.

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Helemaal geen overlast veroorzaken lukt helaas niet. Ook slaat de aannemer materialen op in de buurt van de werkzaamheden. We begrijpen dat dit vervelend is. Toch is het belangrijk dat wij deze werkzaamheden uitvoeren. We rekenen daarom op uw begrip.

Is mijn woning bereikbaar?

Op het deel waar de aannemer werkzaamheden uitvoert, is de rijweg afgesloten. De aannemer zet hier hekken neer. Tijdens de werkzaamheden van fase 2, geldt een omleidingsroute via de Raasdorperweg.
Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. De aannemer legt tijdelijk loopplanken neer. Woningen en bedrijven zijn ook altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Parkeren

Als de weg is afgesloten, kunt u ook niet parkeren op uw eigen terrein. U moet uw auto tijdelijk ergens anders parkeren. Heeft u een elektrische auto en een oplaadpaal op eigen terrein? Dan kunt u deze tijdelijk niet gebruiken. U moet uw auto tijdelijk opladen bij een openbare laadpaal of laadpaal bij bijvoorbeeld een benzinestation.

Rolemmer

Zet uw rolemmer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen erbij kan.

Moet ik beplanting weghalen of snoeien?

Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond). Dit noemen wij overhangende beplanting. De stoep (of andere gemeentegrond) moet tot aan uw erfgrens vrij zijn. Niet alleen voor bijvoorbeeld voetgangers die hier lopen maar ook voor werkzaamheden. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om werkzaamheden uit te  kunnen voeren. Haal daarom de overhangende beplanting weg of snoei het voordat de werkzaamheden starten. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens, bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Haal deze ook weg voor 27 mei 2024.

Ontstaat er een hoogteverschil door de werkzaamheden?

Na het opnieuw bestraten ontstaat er misschien een klein hoogteverschil tussen uw terrein en gemeentegrond. De bodem zakt. Niet alleen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten komen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan er een klein hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt dat maximaal de eerste meter van uw voetpad en/of inrit aansluit op de nieuwe hoogte. Als het nodig is, moet u de rest van uw terrein zelf ophogen. U bent als eigenaar namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

U kunt bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp uw straatnaam.