Leegstandwet

Heeft u een nieuwe woning gekocht en woont u daar al? En staat uw oude woning leeg en te koop? Dan kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren. Dat kan op basis van de Leegstandwet. U heeft hiervoor een vergunning van gemeente Haarlemmermeer nodig.

Hoe verhuur ik mijn woning die te koop staat?

Leegstandvergunning

Om uw woning onder de leegstandswet te kunnen verhuren, heeft u een vergunning nodig. Om in aanmerking voor die vergunning te komen, moet u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • U bent eigenaar van de woning of u heeft toestemming van uw hypotheekverstrekker.
 • De woning staat te koop en u kunt dat laten zien.
 • In de administratie van de gemeente staan geen personen meer ingeschreven op het adres.
 • Het is u niet gelukt om de woning te verkopen of normaal te verhuren. En u kunt er zelf niet meer wonen.
 • U verhuurt geen of 1 koopwoning met een leegstandvergunning. Met een leegstandvergunning kunt u namelijk maximaal 2 koopwoningen tegelijkertijd verhuren.

U kunt geen leegstandvergunning aanvragen als er in de afgelopen 5 jaar al zo'n vergunning is geweest voor het adres.

5 jaar geldig

U krijgt de vergunning voor 5 jaar achter elkaar. U mag dan zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Is er in de afgelopen 5 jaar al een leegstandvergunning geweest voor het adres? Dan kunt u geen leegstandvergunning aanvragen.

Aanvraag per e-mail

Om een leegstandvergunning aan te vragen, stuurt u een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet daarin duidelijk uw gegevens en het adres van het huis dat te koop staat. Daarna nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op om uw definitieve aanvraag te starten.

Wat u straks nodig heeft

 U kunt zich al voorbereiden op de definitieve aanvraag door 2 stukken klaar te leggen:

 1. Een kopie van het eigendomsbewijs van uw woning.
 2. Een bewijs dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar een website van de makelaar.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van de vergunning kost € 191,95 (tarief 2022). Dit is inclusief verzendkosten van de vergunning. U ontvangt voor de betaling een acceptgirokaart. U krijgt de vergunning toegestuurd.

Wat zijn de regels voor een huurcontract?

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandwet, heeft geen huurbescherming.
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden.
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder.
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Kan ik gebruikmaken van hypotheekrenteaftrek?

Verhuurt u uw woning tijdelijk met een leegstandvergunning? Dan kunt u geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u wel weer hypotheekrente aftrekken.

Waar vind ik meer informatie?

Informatie van de rijksoverheid vindt u op de pagina Welke mogelijkheden heb ik om mijn woning tijdelijk te verhuren? Of bekijk de Leegstandwet op Overheid.nl.