Koninklijke onderscheidingen

Ieder jaar vindt eind april de lintjesregen plaats. Kent u iemand die een lintje verdient? Een koninklijke onderscheiding vraagt u aan via de burgemeester en wordt toegekend door de Koning.

Verschillende Koninklijke Onderscheidingen

  • Orde van Oranje-Nassau: deze is bedoeld voor mensen die zich jarenlang op een bijzondere manier belangeloos hebben ingezet voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties of sportclubs.
  • Orde van de Nederlandse Leeuw: deze is bedoeld voor mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Dit zijn meestal wetenschappers, sporters en kunstenaars.

Aanvragen gaat als volgt

Wanneer aanvragen?

Uw aanvraag voor de 'algemene gelegenheid' (lintjesregen) van 2024 moet vóór 15 juli 2023 bij gemeente Haarlemmermeer binnen zijn. Lukt dit niet voor die datum, neem dan contact op met Marjo Passchier. Een onderscheiding kan ook bij een bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, zoals een jubileum. De aanvraagtermijn is dan 5 maanden.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • De burgemeester controleert uw aanvraag, stelt een advies op en stuurt dit naar de Commissaris van de Koning.
  • De Commissaris van de Koning stelt een advies op en stuurt dit naar Den Haag.
  • De gegevens met het voorstel tot een Koninklijke onderscheiding worden gepresenteerd aan het Kapittel voor de Civiele Orden (een adviescollege). Het Kapittel maakt de landelijke keuze en toetst het voorstel. Er wordt bekeken of de persoon recht heeft op een onderscheiding en zo ja, in welke orde en graad.
  • De minister licht de Commissaris van de Koning in over de uiteindelijke beslissing. De burgemeester zorgt ervoor dat de aanvrager op de hoogte wordt gebracht.
  • Ondertekening Koninklijk besluit door Z.M. de Koning.
  • Uitreiking. De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de 'algemene gelegenheid' (lintjesregen). Deze lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Overzicht van de mensen die een Koninklijke onderscheiding ontvingen

Op de website over lintjesexterne-link-icoon kunt u terugvinden wie een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.