Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeente Haarlemmermeer reikt onderscheidingen uit aan mensen die zich langere tijd op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving in de gemeente Haarlemmermeer.

Erespeld

De erespeld is bedoeld voor vrijwilligers die zich gedurende lange tijd intensief hebben ingezet voor Haarlemmermeer en zijn inwoners. Met deze erespeld laat het gemeentebestuur zien dat ze trots is op deze bewoner van Haarlemmermeer.

Vraag de gemeentelijke onderscheiding minimaal 3 maanden voor de datum van de uitreiking aan.

Aanvragen 

U kunt alleen voor iemand anders een erespeld aanvragen. Iemand die een onderscheiding ontvangt, noemen we een decorandus. 

Bij de aanvraag hebt u nodig: 

  • uw DigiD
  • minimaal twee ondersteuningsbrieven
  • naam, adres en woonplaats van de ondersteuners
  • naam, adres en woonplaats van de decorandus

Naar het aanvraagformulierexterne-link-icoon

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een erespeld? U kunt dan ons vaste nummer bellen: 0900 1852 of uw vraag stellen in het contactformulierexterne-link-icoon

Eremedaille

De eremedaille is bedoeld voor Haarlemmermeerse verenigingen. Verenigingen die hun 50-, 75- of 100-jarig jubileum vieren, komen hiervoor in aanmerking. Er is een bronzen medaille voor 50 jaar, een zilveren voor 75 jaar en een gouden voor verenigingen die 100 jaar bestaan.

U kunt een eremedaille aanvragen voor een vereniging met het contactformulierexterne-link-icoon onder vermelding van 'eremedaille'.  U kunt ook bellen: 0900 1852.

Legpenning

De legpenning is bedoeld voor ondernemers in Haarlemmermeer die hebben laten zien dat zij bijzonder maatschappelijk betrokken zijn. De ondernemer kan de legpenning uitgereikt krijgen bij een jubileum of afscheid, maar ook als stimulans voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verenigingen kunnen de legpenning ook uitreiken bij een jaarlijks evenement dat door hen georganiseerd is.

U kunt een legpenning aanvragen voor een ondernemer of vereniging met het contactformulierexterne-link-icoon onder vermelding van 'legpenning'.  U kunt ook bellen: 0900 1852.

Dik Trom Jeugd Award

Kinderen en jongeren uit Haarlemmermeer die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving, komen in aanmerking voor de Dik Trom Jeugd Award. Voorbeelden van bijzondere bijdragen zijn: het inzamelen van geld voor slachtoffers van een ramp en het schoonhouden van de eigen buurt.

Erepenning

De erepenning wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegekend. Het is een blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan mensen die zich gedurende een zeer lange tijd uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Haarlemmermeerse bevolking. De erepenning is verbonden aan het ereburgerschap van de gemeente Haarlemmermeer.

Sportmedaille

De sportmedailles worden toegekend in samenwerking met Topsport Haarlemmermeer. Deze medailles kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente aangevraagd worden.