Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeente Haarlemmermeer reikt onderscheidingen uit aan mensen die zich langere tijd op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving in de gemeente Haarlemmermeer.

Wilt u een onderscheiding aanvragen?

U kunt alleen voor iemand anders een onderscheiding aanvragen. Vul een voorstelformulier (pdf) in als u een onderscheiding wilt aanvragen.

Let op: Stuur het formulier voor een gemeentelijke onderscheiding minimaal 3 maanden voor de datum van de uitreiking op.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een onderscheiding? Bel dan mevrouw Françoise de Gooijer-van Aalsburg, specialist ondersteuning bij gemeente Haarlemmermeer, via telefoonnummer 0900 1852.

Sportmedaille

  • De sportmedaille is bedoeld voor sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Met uitzonderlijke prestatie bedoelt de gemeente een 1e, 2e of 3e plaats op een Wereld-, Europees- of Nederlands kampioenschap, of een 1e tot en met 8e plaats op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen.
  • Sporters moeten wonen in de gemeente Haarlemmermeer. Als het gaat om een sportteam moet tenminste 51% van het team in Haarlemmermeer wonen.
Bronzen, gouden en zilveren sportmedailles met de tekst Sportmedaille Haarlemmermeer en het gemeentewapen. Met blauw, geel, wit lint.

Eremedaille

De eremedaille is bedoeld voor Haarlemmermeerse verenigingen. Verenigingen die hun 50-, 75- of 100-jarig jubileum vieren, komen hiervoor in aanmerking. Er is een bronzen medaille voor 50 jaar, een zilveren voor 75 jaar en een gouden voor verenigingen die 100 jaar bestaan.

Eremedaille met de tekst gemeente Haarlemmermeer en het gemeentewapen.

Legpenning

De legpenning is bedoeld voor ondernemers in Haarlemmermeer die hebben laten zien dat zij bijzonder maatschappelijk betrokken zijn. De ondernemer krijgt de legpenning bij een jubileum of afscheid, maar ook als stimulans voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verenigingen kunnen de legpenning ook uitreiken bij een jaarlijks evenement dat door hen georganiseerd is.

Goudkleurige legpenning met de tekst Gemeente Haarlemmermeer en het gemeentewapen.

Onderscheiding jongeren: Dik Trom Jeugd Award

Kinderen en jongeren uit Haarlemmermeer die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving, komen in aanmerking voor de Dik Trom Jeugd Award. Voorbeelden van bijzondere bijdragen zijn: het inzamelen van geld voor slachtoffers van een ramp en het schoonhouden van de eigen buurt.

Award in de vorm van een beeldje van Dik Trom op een ezel.

Erespeld

De erespeld is bedoeld voor vrijwilligers die zich gedurende zeer lange tijd hebben ingezet voor de Haarlemmermeerse samenleving. Met deze erespeld laat het gemeentebestuur zien dat ze trots is op deze inwoners van Haarlemmermeer.

Speld met het gemeentewapen van Haarlemmermeer.

Erepenning

De erepenning wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegekend. Het is een blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan mensen die zich gedurende een zeer lange tijd uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Haarlemmermeerse bevolking. De erepenning is verbonden aan het ereburgerschap van de gemeente Haarlemmermeer.