Klacht over verhuurder

Verhuurders van woningen moeten zich aan regels houden. Sinds juli 2023 geldt de Wet Goed Verhuurderschap. Heeft u een klacht over uw verhuurder? En komt u er niet uit met de verhuurder? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit gaat dan over het gedrag van uw verhuurder. Voor de hoogte van de huurprijs en de servicekosten gaat u naar de huurcommissie.

Over welke verhuurders kan ik een klacht indienen?

 • Particuliere verhuurders.
 • Verhuurbemiddelaars: bureaus die verhuurders in contact brengen met particuliere verhuurders.
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen.

Welke klachten kan ik melden?

Discriminatie

Een verhuurder mag niet kiezen op basis van:

 • Nationaliteit
 • Godsdienst
 • Levensovertuiging
 • Politieke gezindheid
 • Ras
 • Geslacht
 • Handicap
 • Seksuele gerichtheid
 • Of op welke grond dan ook

Intimidatie

Uw verhuurder intimideert, bijvoorbeeld door u bang te maken of te bedreigen. Bijvoorbeeld dreigen met het opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

Te veel borg vragen

Uw verhuurder vraagt meer dan 2 maanden kale huur als borg. Bij contracten die voor 1 juli 2023 zijn afgesloten mag dit maximaal 3 maanden kale huur zijn.  

Geen schriftelijk huurcontract

U moet een schriftelijk huurcontract krijgen van uw verhuurder. Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder.

Voor een buitenlandse werknemer moet de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst zijn vastgelegd. De huurovereenkomst moet de huurder schriftelijk informeren in een taal die de huurder begrijpt.

Niet genoeg informatie geven

De verhuurder moet de huurder goed informeren over:

 • Rechten en plichten van de huurder over de woning die niet in de huurovereenkomst staan.
 • De hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt.
 • Contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken.
 • Informatie geven over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag.
 • De servicekosten: de verhuurder moet een compleet overzicht van de kosten laten zien.

Onterechte servicekosten vragen

De verhuurder mag alleen servicekosten rekenen die in de wet staan. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Bemiddelingskosten vragen

De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Lees meer over welke regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023externe-link-icoon

Hoe meld ik een klacht over mijn verhuurder?

U kunt uw klacht melden door te mailen via info@haarlemmermeer.nl. Zet 'klacht over verhuurder' in de onderwerpregel.

Wat gebeurt er na mijn melding?

We onderzoeken de melding. U krijgt na 8 weken antwoord, behalve als u de melding anoniem heeft gedaan.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl Zet 'klacht over verhuurder' in de onderwerpregel. Of bel via 0900 1852.