Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verbeteren Nieuwe Bennebroekerweg

Gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen aan het project 'Weg om de Zuid’. Het project is naar verwachting in 2030 gereed. De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg biedt een oplossing voor de toenemende verkeersdrukte aan de zuidzijde van Hoofddorp en maakt de komst van nieuwe woningen in de gemeente mogelijk.

Aansluiting Nieuwe Bennebroekerweg op de N205, Driemerenweg

Aansluiting Nieuwe Bennebroekerweg op de N205, Driemerenweg. Foto: Henk Roolvink

'Weg om de Zuid'

Sinds november 2023 heet het project ‘Weg om de Zuid’ (voorheen ‘Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg’). De naam van de weg is niet gewijzigd, alleen de naam van het project. Samen met de partners Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland heeft de gemeente besloten om de projectnaam te vernieuwen. De nieuwe naam weerspiegelt beter wat het doel van het project is namelijk goede bereikbaarheid, verbetering van de verkeersveiligheid én vlotte doorstroming. Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer ongeveer 20.000 woningen bij en neemt het aantal werklocaties en voorzieningen toe. Door deze groei wordt het drukker. De vernieuwde weg leidt het verkeer straks beter langs de rand van Hoofddorp.

Voorkeursalternatief 

De exacte opzet van de verbeterde weg moet nog worden bepaald. Wel is er door de raad een voorkeursalternatief vastgesteld. Dit voorkeursalternatief geeft onder andere weer waar het tracé van de verbrede weg komt te liggen. Meer achtergrondinformatie over het voorkeursalternatief vindt u vanaf pagina 15 in de Nota over de opwaardering Nieuwe Bennebroekerwegexterne-link-icoon (pdf).

Participatie

Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt het voorkeursalternatief nu omgezet naar een schetsontwerp. Dat wil zeggen dat de nieuwe weg gedetailleerd wordt uitgewerkt. Ook in deze fase is participatie met de omgeving belangrijk. In de vorige fase bij de totstandkoming van het voorkeurstraject, was een klankbordgroep opgezet. Daarnaast waren er drie bewonersbijeenkomsten. In deze nieuwe fase, de planuitwerking heeft de klankbordgroep een andere rol gekregen. Die rol is overstijgend en gericht op het gehele project en op de bewaking van het participatieproces. Om deze nieuwe fase aan te geven spreken we nu van de ‘Klankbordgroep Ontwerpfase’.

Deelnemers Klankbordgroep Ontwerpfase

In de ‘Klankbordgroep Ontwerpfase’ zitten vertegenwoordigers van wijkraad Toolenburg, wijkraad Zwaanshoek, wijkraad Floriande, bewonersvereniging Aquaradius en Hof van Pampus, stichting bewoners Rijnlanderweg en de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders; LTO. Bewoners kunnen deze organisaties ook benaderen voor meer informatie over het project Weg om de Zuid.  

Focusgroepen

Daarnaast bieden we per deelgebied(en) een zogenaamde focusgroep de mogelijkheid om mee te denken en om te reageren op de inhoud van dat deelgebied van het voorkeursalternatief. Er zijn drie focusgroepen. Iedere focusgroep bestaat uit inwoners en of ondernemers die dicht in de buurt van een deelgebied wonen en of werken.

Brede informatiebijeenkomst 

Op 9 maart 2024 kwamen inwoners en ondernemers uit Hoofddorp-Zuid en omgeving bij elkaar tijdens de informatiemarkt over het project Weg om de Zuid, HOV Haarlemmermeer zuidwest en PARK21. In de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep konden zij in gesprek met medewerkers van de gemeente over deze drie projecten. 

WODZ informatiemarkt 9 maart

Het vervolg

De aanpak van het project doorloopt een aantal fasen. Op dit moment zitten we in de planuitwerking. Die duurt tot en met 2024.  

Tijdlijn

Haalbaarheidsfase (ca. 2020-2022)

  • Besluiten tot voorkeursalternatief (Raadsbesluit 2022) 

Planuitwerking (ca. 2022-2024)

  • Uitwerken schetsontwerp.

Realisatiefase (ca. 2024-2030)

  • Uitwerken definitief ontwerp
  • Aanleggen weg 

Blijf op de hoogte 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alles wat zich in Hoofddorp-Zuid afspeelt? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief: 

Nieuwsbrief Hoofddorp-Zuid