Jeroen Olthof, Marja Ruigrok, ondertekening 2e fase NBBW

Nieuwe Bennebroekerweg: de weg die groei mogelijk maakt

09 december 2022
Openbare ruimte

Het is een essentiële weg voor de Haarlemmermeerse woningbouwambities: de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg. Nadat gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam begin 2022 het voorkeursalternatief voor de weg presenteerden, hebben de partijen vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee start de fase waarin de weg gedetailleerd wordt uitgewerkt.

Groei Haarlemmermeer  

Het belang van de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg, oftewel Ring Zuid Hoofddorp, is groot. In Haarlemmermeer worden tot 2040 in ieder geval 20.000 woningen bijgebouwd. De grotendeels naar 2x2 rijstroken verbrede en vernieuwde weg speelt in op die groei en garandeert de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken, huidige kernen en de regio.   

Met de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg is Ring Hoofddorp straks compleet en wordt het voor verkeer logischer en makkelijker om langs de rand van Hoofddorp te rijden. Hierdoor neemt de verkeersdrukte in Hoofddorpse woon- en winkelgebieden af en krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte om prettig te bewegen. 

Betere bereikbaarheid

Marja Ruigrok (wethouder Verkeer & Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam) en Jeroen Olthof (gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van provincie Noord-Holland) tonen zich verheugd met het ingaan van de nieuwe fase.   

Ruigrok: “Iedereen weet hoe belangrijk het opwaarderen van de Nieuwe Bennebroekerweg is voor de gemeente en de regio. Haarlemmermeer gaat flink groeien en ook in Amsterdam, Zaandstad en Purmerend komen er veel woningen bij. Van ons wordt een antwoord verwacht op hoe wij toekomstige bewoners door Haarlemmermeer en de regio laten reizen. Dat moet wat mij betreft ook prettig bewegend gebeuren.” 

Jeroen Olthof en Marja Ruigrok ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de tweede fase van de Nieuwe Bennebroekerweg

In het voorkeursalternatief hebben we heel zorgvuldig, samen met omwonenden, gekeken hoe het tracé van de weg kan komen te liggen.  

Voor het deel tussen de Deltaweg en de Drie Merenweg hebben is er nog geen definitieve keuze gemaakt. Er zijn nog varianten open, die ook nog mee moeten in de MER-vergelijking. “We kunnen nu vooral gaan bepalen hoe de weg eruit komt te zien,” aldus Ruigrok. “Daarbij willen we vooruitstrevend te werk gaan. We kijken goed naar duurzame, groene en verkeersveilige innovaties.”

Olthof: “Met deze samenwerkingsovereenkomst komt de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg weer een stap dichterbij. Het project is van groot belang voor de bereikbaarheid in de regio en voor het verkeer van en naar de nieuwe woonwijken die in Haarlemmermeer worden gebouwd.”   

Gemeente neemt regie over  

Met het ingaan van de nieuwe fase vindt op bestuurlijk niveau een belangrijke wijziging plaats. De gemeente neemt de regie over van provincie Noord-Holland. “We hebben als samenwerkende partijen de projectleiding in deze fase heel bewust in handen van de gemeente gelegd,” aldus Olthof. “De reden daarvoor is dat de weg geen provinciale weg wordt, maar een gemeentelijke weg blijft.”  

Na het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, moeten er in eerste instantie nog verschillende zaken worden uitgezocht. Zo is nog niet duidelijk hoeveel budget er straks beschikbaar is voor de aanleg van de weg. Na de uitzoekfase werken de drie partijen toe naar een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp, waarna de aanleg van de weg begint. In 2030 wordt de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg naar alle waarschijnlijkheid in gebruik genomen.