Hoofddorp: Söderblomstraat

We zijn druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden in de Söderblomstraat. Een onderdeel hiervan was het kiezen van nieuwe boomsoorten en struiken voor uw straat. Op deze pagina leest u meer over wat we gaan doen. Op 14 februari was er een inloopspreekuur.

Waar kan ik de vragen van het inloopspreekuur terugvinden?

Op 14 februari was er een inloopspreekuur. Wilt u weten welke vragen er gesteld zijn en wat het antwoord is? Bekijk dan het hele reactieoverzicht van het inloopspreekuur.

Wat gaat de aannemer precies doen?

We gaan de straat niet opnieuw inrichten. Dat doen we als we de hele buurt gaan aanpakken na 2030. Binnenkort laten we deze werkzaamheden uitvoeren:

 • Opnieuw bestraten van de stoepen en de rijweg met de bestaande tegels en stenen.
 • Aanpassen van de verkeersdrempels en verkeersplateaus.
 • We vervangen het riool tussen de huisnummers 60 en 112. De aannemer haalt hier het asfalt weg. Er komt geen asfalt terug op dit deel van de rijweg, maar stenen.
 • We halen 42 bomen en een groot aantal struiken weg. 
 • We planten 56 nieuwe bomen en een groot aantal nieuwe struiken. U kon tussen 1 en 28 februari 2024 voor een aantal plekken kiezen welke boomsoorten u daar graag terug wilt zien.

Welke bomen en struiken komen er?

Tussen 1 en 28 februari kon u een keuze doorgeven voor de bomen en struiken. Hieronder ziet u de uitslag. 

De bomen

Plan A en plan B hebben evenveel stemmen gekregen. Bij een gelijke uitslag beslist de groenbeheerder van de gemeente welke plan het wordt. Hij heeft gekozen voor plan B.

 • Haagbeuk 
 • Piramidale eik
 • In plaats van de Chinese moerascipres komt de eenbladige Robinia.

De struiken

Plan D heeft de meeste stemmen gekregen.

 • Spierstuin
 • Vlinderstruik
 • Chinese hulst
 • Esccallonia
 • Chinees klokje

Op een aantal plekken komen bomen die de beheerder heeft gekozen. Dit zijn de zomerlinde en de schietwilg.

Waarom haalt de aannemer bomen en struiken weg?

Met de bomen in de Söderblomstraat gaat het niet goed. Dat komt door de grond waar de bomen in staan. Deze heeft te veel zand en de grondwaterstand is hoog. Daardoor kunnen deze bomen niet goed groeien. Daarom vervangen we de bomen door andere bomen en verbeteren we de grond. Ook vervangen we een groot aantal struiken, ongeveer 2.800 vierkante meter.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

We verwachten dat de aannemer begin 2025 begint met de werkzaamheden. Dit is later dan we eerder hebben doorgegeven. Dat komt omdat we veel reacties hebben ontvangen van bewoners. We verwerken de wensen en keuzes van bewoners in het ontwerp als dat mogelijk is. Het duurt dus langer voordat het uiteindelijke ontwerp klaar is en de werkzaamheden kunnen starten.

Ongeveer 14 dagen voordat de aannemer start sturen we u nog een brief. Hierin staat alle informatie, ook over bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Robert van der Kooij via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag uw straatnaam in het onderwerp zetten.