Hoofddorp: Söderblomstraat

We zijn druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden in de Söderblomstraat. Een onderdeel hiervan is het kiezen van nieuwe boomsoorten en struiken voor uw straat. Op deze pagina leest u meer over wat we gaan doen. Ook leest u hoe u uw keuze voor de nieuw bomen en struiken kunt doorgeven.

Komt er een inloopspreekuur?

We houden een inloopspreekuur op 14 februari in de Boerderij. U bent welkom tussen 19.00 en 20.00 uur.

Adres:
De Boerderij
Lutulistraat 139 in Hoofddorp

Bij de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig. Zij geven uitleg en beantwoorden uw vragen.
Op de tekening kunt u alvast zien wat we gaan doen.

Wat gaat de aannemer precies doen?

We gaan de straat niet opnieuw inrichten. Dat doen we als we de hele buurt gaan aanpakken na 2030. Binnenkort laten we deze werkzaamheden uitvoeren:

  • Opnieuw bestraten van de stoepen en de rijweg met de bestaande tegels en stenen.
  • Aanpassen van de verkeersdrempels en verkeersplateaus.
  • We vervangen het riool tussen de huisnummers 60 en 112. De aannemer haalt hier het asfalt weg. Er komt geen asfalt terug op dit deel van de rijweg, maar stenen.
  • We halen 42 bomen en een groot aantal struiken weg. 
  • We planten 56 nieuwe bomen en een groot aantal nieuwe struiken. U kunt voor een aantal plekken kiezen welke boomsoorten u daar graag terug wilt zien. Tussen 1 en 28 februari kunt u een keuze maken via het keuzeformulier.

Op een aantal plekken komen bomen die de beheerder heeft gekozen. Dit zijn de zomerlinde en de schietwilg.

Waarom haalt de aannemer bomen en struiken weg?

Met de bomen in de Söderblomstraat gaat het niet goed. Dat komt door de grond waar de bomen in staan. Deze heeft te veel zand en de grondwaterstand is hoog. Daardoor kunnen deze bomen niet goed groeien. Daarom vervangen we de bomen door andere bomen en verbeteren we de grond. Ook vervangen we een groot aantal struiken, ongeveer 2.800 vierkante meter.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

We verwachten dat de aannemer na de zomervakantie begint met de werkzaamheden. De precieze planning is nog niet bekend. Ongeveer 14 dagen voordat de aannemer start, sturen we u nog een brief. Hierin staat alle informatie, ook over bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Robert van der Kooij via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag uw straatnaam in het onderwerp zetten.