Hoofddorp: Roekenbos

Eind 2025 of begin 2026 gaan we werkzaamheden uitvoeren in Roekenbos. We willen u graag vertellen wat onze plannen zijn en een tekening van het ontwerp laten zien. Hiervoor organiseren we een informatiebijeenkomst op 28 mei.

Wanneer is de informatiebijeenkomst?

De informatiebijeenkomst was op 28 mei 2024 in Wijkcentrum De Boskern.

We begonnen met een presentatie waarin we de plannen uitleggen. Na de presentatie kon u vragen stellen over de plannen. 

Ook kon u na de presentatie kunt u de tekening(en) van dichtbij bekijken. Per onderwerp stond een paneel met een tekening. De onderwerpen staan verderop op deze pagina onder ‘Kort overzicht van onze plannen’.

Tekening schetsontwerp

U kunt de tekening van de bijeenkomst hieronder bekijken.

Hoe kan ik reageren op de plannen?

Van 29 mei tot en met 16 juni 2024 kon u uw vragen en reacties doorgeven via een reactieformulier.

Rond 25 juni 2024 staat er een samenvatting van het reactieoverzicht op deze pagina. Wilt u het reactieoverzicht per mail ontvangen? U kunt dit aangeven bij het invullen van het reactieformulier.

Meer groen in de wijk

Om meer groen in de wijk te krijgen, willen we een aantal parkeerplaatsen weghalen. Hiervoor hebben we eind 2023 op verschillende dagen en tijden gekeken hoeveel auto’s er in Roekenbos geparkeerd stonden. Het aantal geparkeerde auto’s zetten we om naar een percentage (%). Dit percentage noemen we parkeerdruk. Bij een parkeerdruk van 85% of meer halen we geen parkeerplaatsen weg. De uitkomst van de parkeerdruk in Roekenbos was 75%.

Dit is het plan:
•    Er zijn nu 348 parkeerplaatsen.
•    Daarvan halen we 29 parkeerplaatsen weg en planten daar groen.
•    Er blijven 319 parkeerplaatsen over.

Op de tekening hieronder kunt u zien welke parkeerplaatsen wij voorstellen om weg te halen. De tekening is verdeeld in deelgebieden (stukken). Elk deelgebied heeft een eigen letter. In elk deelgebied staat hoeveel parkeerplaatsen wij voorstellen om weg te halen.

Wat gebeurt er na de informatiebijeenkomst?

Na de informatiebijeenkomst laten we een voorlopig ontwerp maken. Als het mogelijk is verwerken we ook de reacties uit het reactieoverzicht. Als het voorlopig ontwerp klaar is, sturen we u opnieuw een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst. U kunt het voorlopig ontwerp dan bekijken.

Wat zijn de plannen?

Schoonwater (regenwater) riool aanleggen

Op dit moment komt het regenwater in hetzelfde riool als het vuile water. We willen een apart schoonwaterriool aanleggen voor het regenwater. Het regenwater komt dan niet meer in het vuilwaterriool, maar bijvoorbeeld in een sloot. U kunt het regenwater van uw eigen terrein ook afvoeren via het nieuwe schoonwaterriool. Hiervoor is een aparte huisaansluitingsput nodig. Die sluit uw afvoer aan op het schoonwaterriool van de gemeente. Een aantal maanden voordat de werkzaamheden starten kunt u hiervoor een opdrachtformulier invullen. Als u interesse heeft, kunt u hierover meer informatie vragen tijdens de informatiebijeenkomst of daarna. Kijk voor ideeën voor uw eigen tuin of dak op de website van het NMCXexterne-link-icoon. Dit is het Centrum voor Duurzaamheid in de regio Haarlemmermeer.

Parkeervakken weghalen om meer groen aan te planten

De gemeente wil meer groen in de wijken. Hierover zijn afspraken gemaakt binnen de gemeente. Om meer groen aan te planten in uw straat, willen we parkeerplaatsen weghalen. Daarom hebben we in september 2023 een parkeerdrukonderzoek laten uitvoeren. Een extern bedrijf heeft geteld hoeveel auto’s er in een straat of wijk geparkeerd staan. Dit hebben ze op verschillende dagen en op tijden gedaan. De gemeente haalt geen parkeervakken weg als gemiddeld 85% of meer van de parkeervakken bezet is. Dat is de afspraak binnen onze gemeente. In Roekenbos was tijdens het onderzoek gemiddeld 75% van de parkeerplaatsen bezet. Dit betekent dat we parkeervakken weg kunnen halen om meer groen aan te planten.  Er zijn nu 348 parkeervakken. We willen er 29 weghalen. Er blijven dan nog 319 parkeervakken over. Deze 319 parkeervakken staan in de tekening.

Vervangen groot aantal bomen en planten

We hebben als eerste gekeken hoe gezond de bomen in uw straat zijn. Een boom is gezond als we verwachten dat deze tussen de 5 jaar en 15 jaar blijft leven. Waar we ook rekening mee houden zijn wortels die de stenen omhoog drukken. En wortels die in rioolbuizen groeien waardoor er lekkage kan ontstaan. Om deze redenen moeten we veel bomen vervangen. Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk goede en gezonde bomen en planten te laten staan. Ook willen we extra bomen en planten aanplanten.

Heeft u vragen?

U kunt bellen met Robert van der Kooij via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag ‘Roekenbos’ in het onderwerp zetten.