Hoofddorp: Parklaan en Draverslaan

Op de Parklaan en de Draverslaan voert de aannemer meerdere werkzaamheden uit. De rijwegen krijgen nieuwe stenen en er komt een ‘schoon water’ (afvoer regenwater) riool. Daarnaast verplaatst de aannemer een aantal lantaarnpalen vervangen ze de lampen. In het plantseizoen (oktober tot en met december 2024) komen er extra bomen en plantvakken.

Informatiebijeenkomst 27 september 2023

Op 27 september 2023 was er een informatiebijeenkomst.  We hebben uitleg gegeven over de werkzaamheden, u kon tekeningen bekijken en vragen stellen.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is AW Infra. De aannemer voert de werkzaamheden uit in fases (delen). De planning kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken. Veranderingen in de planning zetten we op deze pagina. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

Van 9 oktober tot en met 13 oktober 2023 richt de aannemer het werkterrein in.

16 oktober tot en met 24 oktober 
Opbreken bestrating en rijplaten neerleggen (PWN/Liander).

25 oktober tot en met 19 december 
Werkzaamheden PWN/Liander.

6 december tot en met 6 februari - fase 2 
Parklaan bij huisnummers 83 tot en met 67.

7 februari tot en met 26 maart - fase 3
Parklaan bij huisnummers 65 tot en met 45.

27 maart tot en met 17 mei - fase 4
Parklaan bij huisnummers 43 tot en met 34.

Van 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024 zijn er geen werkzaamheden, dan heeft de aannemer vakantie.

3 april tot en met 15 april  
Opbreken bestrating en rijplaten neerleggen (PWN/Liander).

16 april tot en met 17 mei
Werkzaamheden PWN/Liander.

8 april tot en met 17 mei - fase 5
Draverslaan bij huisnummers 14 tot en met 18A.

21 mei tot en met 8 juli - fase 6
Draverslaan bij huisnummers 23 tot en met 32A.

4 juli tot en met 18 september - fase 7
Draverslaan bij huisnummers 36 tot en met 44.

12 augustus tot en met 22 augustus
Opbreken bestrating en rijplaten neerleggen (PWN/Liander)

23 augustus tot en met 19 september
Werkzaamheden PWN/Liander

19 september tot en met 6 november - fase 8
Parklaan bij huisnummers 32 tot en met 9.

7 november tot en met 16 december - fase 9
Parklaan bij huisnummers 7 tot en met Hoofdweg.

13 november tot en met 22 november - fase 9a
Misschien afsluiting deel Hoofdweg.

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

Helemaal geen (geluids)overlast veroorzaken lukt helaas niet. Ook slaat de aannemer materialen op in de buurt van de werkzaamheden. We begrijpen dat dit vervelend is. Toch is het belangrijk dat wij deze werkzaamheden uitvoeren. We rekenen daarom op uw begrip.

Blijft mijn woning bereikbaar?

In de straten bij de huisnummers waar de aannemer werkzaamheden uitvoert, zijn de rijweg en parkeerplekken afgesloten. De aannemer zet hekken neer. U kunt hier dan niet parkeren, ook niet op uw eigen terrein. U moet uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk parkeren. Heeft u een elektrische auto en een oplaadpaal op eigen terrein? Dan kunt u deze tijdelijk niet gebruiken. U kunt uw auto opladen bij een openbare laadpaal of laadpaal bij bijvoorbeeld een benzinestation. Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Waar kan ik parkeren tijdens de werkzaamheden?

Woont u op de Parklaan of Draverslaan? Dan kunt u een tijdelijke parkeervergunning of parkeerontheffing aanvragen om ergens anders in de buurt te mogen parkeren. Deze geldt voor de periode dat de aannemer werkzaamheden uitvoert. Mail uw aanvraag voor 2 oktober 2023 naar parkeervergunningen@haarlemmermeer.nl.

In de aanvraag zet u:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Het kenteken van maximaal 2 auto’s
  • Of u een parkeerontheffing wilt voor de blauwe zone D2 (gebied Nijverheidstraat tot aan de Bosstraat) of een parkeervergunning voor betaald parkeerzones B en C Hoofddorp Centrum. U kunt 1 zone kiezen. U kunt de zone later niet meer wijzigen.

De kentekens moeten geregistreerd staan op uw adres. Als de auto niet van u is, moet u een kopie van de leaseovereenkomst of een gebruiksovereenkomst meesturen.

Kijk op de pagina’s parkeerontheffing blauwe zone en parkeervergunning voor meer informatie over de verschillen.

Wilt u weten waar u kunt parkeren in de blauwe zone D2? Klik dan op de Kaart betaald parkeren en blauwe zonesexterne-link-icoon op de straat Nijverheidsstraat. U ziet dan het gebied met adressen die onder de blauwe zone D2 vallen. Wilt u weten waar u kunt parkeren in de betaald parkeerzones B en C? Klik dan op de kaart op de groene en lichtgroene vlakken. 

Waar zet ik mijn rolemmer tijdens de werkzaamheden?

Meerlanden kan het huisvuil niet ophalen als de aannemer in uw straat aan het werk is. U kunt uw rolemmer tijdelijk ergens anders neerzetten op de ophaaldagen. Hieronder leest u waar dat kan.  De ophaaldagen veranderen niet.

In de afbeelding staat deze plek aangeven met een ster. De planning van de werkzaamheden kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken.

9 oktober tot en met 17 mei - fase Nieuweweg naar Draverslaan

Parklaan huisnummers 66 t/m 96 en Parklaan huisnummers 55 t/m 83: tijdelijke plek rolemmer bij Nieuweweg 20.

Parklaan huisnummers 64 t/m 34 en huisnummers 53 t/m 17: tijdelijke opstelplaats bij Draverslaan naast Parklaan 34

4 juli tot en met 18 juli - fase Draverslaan

Draverslaan huisnummers 36 t/m 44: tijdelijke plek rolemmer in de Nijverheidsstraat.

12 augustus tot en met 16 december - fase Hoofdweg naar Draverslaan

Parklaan huisnummers 22 t/m 30 en huisnummers 13 t/m 25: tijdelijke plek rolemmer in de Draverslaan naast Parklaan 34.

Parklaan huisnummers 11 t/m 5A en de appartementen: tijdelijke plek rolemmer aan de Hoofdweg bij huisnummer 684.

Beplanting weghalen of snoeien

Op veel plaatsen hangt de beplanting boven of over de erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond). Dit noemen wij overhangende beplanting. De stoep (of andere gemeentegrond) moet tot aan uw erfgrens vrij zijn. Niet alleen voor bijvoorbeeld voetgangers die hier lopen maar ook voor werkzaamheden. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om werkzaamheden uit te  kunnen voeren. Haal daarom de overhangende beplanting weg of snoei het voordat de werkzaamheden starten. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens, bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Haal deze ook weg voor 9 oktober 2023.

Mogelijk hoogteverschil

Na het opnieuw bestraten ontstaat er misschien een klein hoogteverschil tussen uw terrein en gemeentegrond. De bodem zakt. Niet alleen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten komen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan er een klein hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt dat maximaal de eerste meter van uw voetpad en/of inrit aansluit op de nieuwe hoogte. Als het nodig is, moet u de rest van uw terrein zelf ophogen. U bent als eigenaar namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Tekening van het ontwerp

In onderstaande pdf ziet u het uiteindelijke ontwerp.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

U kunt bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp uw straatnaam.