Hoofddorp: Parklaan en Draverslaan

De vernieuwing van Parklaan en Draverslaan gebeurt in 2 fasen. Eerst worden kabels en leidingen vervangen. Daarna zal de gemeente de lanen opnieuw inrichten. Het werk begint in april en gaat waarschijnlijk 9 tot 12 maanden gaat duren. 

Planning van het project

Het werk zou in februari 2021 beginnen, maar dit wordt april 2023. Dan starten de nutsbedrijven, Liander (gas en elektra) en PWN (water), met het vervangen van kabels en leidingen. Zij laten de bewoners via een brief weten wanneer zij beginnen met het werk aan de kabels en leidingen.

De startdatum van de werkzaamheden van de gemeente hangt af van de werkzaamheden van Liander en PWN, en van levertijden van de materialen (zoals stenen).

De ‘aanbesteding’ voor deze werkzaamheden is gestart. Dit betekent dat we bezig zijn met het zoeken naar een aannemer. Welke aannemer de werkzaamheden uit gaat voeren, staat in de bewonersbrief die u ongeveer 14 dagen voor de start van de werkzaamheden ontvangt.

De nieuwe inrichting

We gaan de rijbaan en stoepen opnieuw bestraten en een aantal nieuwe bomen planten. In het korte deel van de Draverslaan leggen we een paar groenvakken aan. 

De grond waarin de monumentale bomen staan (de groeiplaatsen) gaan we verbeteren. Dan groeien de bomen beter en leven ze langer. Rondom de bomen komt een natuurlijk mengsel van grind en klei (half verharding). Na enige tijd wordt dit een harde laag (dus niet modderig) maar krijgen de bomen wel genoeg water en lucht. Door deze half verharding is er minder kans op wortelopdruk (omhoog drukken van de wortels).

Tekening van het ontwerp

In onderstaande pdf ziet u het uiteindelijke ontwerp.

Radaronderzoek op 29 maart

Op woensdag 29 maart doet het bedrijf TSA Survey een radaronderzoek. Dit doen ze in de grond van de Parklaan tussen huisnummer 2 en 32. En in de grond van de Draverslaan tussen huisnummer 20 en 46.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Op de hoek van de Hoofdweg Oostzijde en de Burgemeester Pabstlaan zijn in de tweede wereld oorlog bommen gevallen. Waarschijnlijk zijn toen niet alle bommen ontploft. Daarom wordt een gebied rond de plek waar de bommen zijn gevallen ‘verdacht gebied’ genoemd. Dit is een gebied met een straal van 150 meter. Een onderdeel van dit gebied zijn delen van de Parklaan en Draverslaan. In de plattegrond hieronder zijn dat de oranje delen. De groene delen in de kaart zijn geen verdacht gebied.

Wanneer is het radaronderzoek?

Dit is op 29 maart tussen 10:00 en 16:00 uur. Tijdens het onderzoek kijkt T&A Survey via een radar of er bommen of resten van bommen in de grond liggen. De kans dat deze er liggen is heel klein, maar we willen het zeker weten. Daarom laten we dit onderzoek uitvoeren voordat we beginnen met de werkzaamheden.

Als we niets vinden, kunnen de werkzaamheden gewoon starten. Als we wel iets vinden, gaan we bekijken wat dit precies is. Daarna besluiten we wat de volgende stap is. Het kan zijn dat hierdoor de werkzaamheden later starten dan gepland. Natuurlijk sturen we u dan nog een brief.

Omrijden en parkeren

Tijdens het radaronderzoek is een deel van de rijweg in de straten afgesloten. Het verkeer moet dan omrijden. Hiervoor zetten we verkeersregelaars in.

Op 29 maart niet parkeren

In het deel waar het onderzoek is kunt u op 29 maart niet parkeren. Het gaat om de oranje delen in de plattegrond. Dit geldt voor beiden kanten van de straat. Dat betekent:

  • In de Parklaan tussen huisnummer 2 en 32.
  • In de Draverslaan tussen huisnummer 20 en 46.
Een deel van de Parklaan en Draverslaan is oranje gemaakt. Dit wordt verdacht gebied genoemd omdat er mogelijk (resten van) bommen liggen.

Voorbereiding van de werkzaamheden

Op 10 maart zijn er voorbereidingen gestart voor werkzaamheden.

Eén van de bomen aan de Hoofdweg Oostzijde, bij de kruising met de Parklaan, is verplaatst naar een nieuwe plek naast de speelplek in de Draverslaan. Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat de boom beschadigd raakt tijdens de werkzaamheden. De aannemer gaat namelijk een put maken om het regenwater uit de Parklaan af te voeren naar de Hoofdvaart. Als de werkzaamheden aan de put klaar zijn, zal de aannemer een nieuwe boom van dezelfde soort planten.

 

De voorbereiding in beeld