Hoofddorp: Dunantstraat

Op 15 januari start aannemer AW Infrabouw B.V. met werkzaamheden in de Dunantstraat. Er komt nieuwe bestrating en we planten nieuwe bomen.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van 15 januari tot en met 20 september 2024. De aannemer voert de werkzaamheden uit in fases (delen). De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

 • Van 21-05 tot en met 31-05-2024 - fase 8a
  Bij huisnummers 72 tot en met 88.
 • Van 03-06 tot en met 21-06-2024 - fase 8b 
  Bij huisnummers 88 tot en met 106.
 • Van 24-06 tot en met 12-07-2024 - fase 7 
  Bij huisnummers 106 tot en met 118 en het Bernadottepad
 • Van 15-07 tot en met 31-07-2024 – fase 3a en 3b
 • Bij huisnummers 27 tot en met 49.
 • Van 19-08 tot en met 28-08-2024 - fase 2 
  Bij huisnummers 13 tot en met 25, het achterpad bij de tuinen en voor de garageboxen.
 • Van 26-08 tot en met 06-09-2024 - fase 1 
  Bij huisnummers 1 tot en met 13.
 • Van 04-09 tot en met 13-09-2024 - fase 18
  Bij huisnummers 2 tot en met 12.
 • Van 09-09 tot en met 20-09-2024 - fase 6
  Bij huisnummers 85 tot en met 99 tot Bernadottepad.

De aannemer heeft vakantie van 1 augustus tot en met 18 augustus 2024. Dan zijn er geen werkzaamheden.

De planning kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken. Veranderingen in de planning zetten we op deze pagina.

Keuzeformulier parkeerpleintje

We zijn al druk bezig met de werkzaamheden in de Dunantstraat. Een onderdeel hiervan was het opnieuw inrichten van het parkeerpleintje met meer groen. Het ontwerp hebben we aan u laten zien en de werkzaamheden zijn ondertussen uitgevoerd. Een aantal bewoners heeft doorgegeven dat zij het parkeerpleintje liever willen houden zoals het was. Dit was een grasveld met 2 bomen zonder extra plantvak. Daarom hebben we besloten dat u mag kiezen hoe het parkeerpleintje er uiteindelijk uit moet gaat zien.

De opties waar u uit kunt kiezen

 • Optie A – het parkeerpleintje zoals het was: geen extra plantvak bij de parkeerplekken en een grasveld met 2 bomen.
 • Optie B – het parkeerpleintje zoals in het ontwerp: beplanting met 3 bomen, een extra  plantvak met 1 boom en beplanting (minder bestrating) en 1 parkeerplek minder.

U kon uw keuze doorgeven tot 14 juni 2024. De uitslag zetten we rond 20 juni 2024 op deze pagina.

Wat gaat de aannemer precies doen?

 • We bestraten de rijwegen met stenen, parkeervakken en stoepen opnieuw. Dit doen we  met bestaande stenen of tegels. Er zijn geen werkzaamheden aan de rijwegen met asfalt;
 • We halen 11 bomen weg en planten 10 nieuwe bomen. Dit doet hij als de werkzaamheden aan de rijweg, stoepen en parkeervakken klaar zijn. U kon tot en met 30 januari voor een aantal plekken kiezen welke boomsoorten u daar graag terug wilde zien. We planten de bomen en struiken tussen oktober 2024 en maart 2025.
 • We maken een aantal nieuwe, extra plantvakken. Ook maken we bestaande plantvakken groter.

Uitslag boomkeuze

 • Plan A: 14 stemmen
 • Plan B:  13 stemmen

Plan A heeft dus 1 stem meer gekregen. Deze boomsoorten gaan we aanplanten: iep, smalbladige es en grauwe abeel.

Op een aantal plekken komen boomsoorten die de beheerder heeft gekozen: de zomerlinde en de schietwilg. We planten deze bomen tussen oktober 2024 en maart 2025. In de nieuwe plantvakken en plantvakken die groter worden gemaakt, komt de struikklimop. De struiken in de andere plantvakken vervangen we niet.

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Helemaal geen (geluids)overlast veroorzaken lukt helaas niet. Ook slaat de aannemer materialen op in de buurt van de werkzaamheden. We begrijpen dat dit vervelend is. Toch is het belangrijk dat wij deze werkzaamheden uitvoeren. We rekenen daarom op uw begrip.

Is mijn woning bereikbaar?

Bij de huisnummers waar de aannemer werkzaamheden uitvoert, zijn de rijweg, parkeervakken en stoepen afgesloten. De aannemer zet hekken neer. De aannemer legt loopplanken neer op de stoepen zodat uw voordeur bereikbaar blijft. 

Rolemmer

Zet uw rolemmer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn.
De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen erbij kan.

Waar kan ik parkeren?

Als de rijweg afgesloten is, kunt u hier niet parkeren. Ook niet op uw eigen terrein. U moet uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk parkeren. Heeft u een elektrische auto en een oplaadpaal op eigen terrein? Dan kunt u deze tijdelijk niet gebruiken. U kunt uw auto opladen bij een openbare laadpaal of laadpaal bij bijvoorbeeld een benzinestation. Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. Woningen en bedrijven zijn ook altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Overhangende beplanting weghalen of snoeien

Op veel plaatsen groeien bomen en struiken boven of over de erfgrens. Dit is de grens tussen uw terrein en gemeentegrond. De stoep en andere gemeentegrond aan uw erfgrens moet vrij zijn. Niet alleen voor de voetgangers die hier lopen, maar ook voor werkzaamheden. De aannemer heeft voldoende ruimte nodig om de stoepen opnieuw te kunnen bestraten. Daarom vragen wij u om de overhangende beplanting uiterlijk 14 januari 2024 te snoeien of weg te halen. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens, bijvoorbeeld hekken of potten met planten. Deze ook graag weghalen.

Mogelijk hoogteverschil

De bodem zakt. Niet alleen de rijweg, parkeervakken en stoepen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten, kan het zijn dat het straat iets hoger dan de oorspronkelijke hoogte komt te liggen. Als het nodig is, zorgt de aannemer er voor dat (maximaal) de eerste meter van het voetpad/inrit van uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein, als dit nodig is, moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van het eigen terrein en het afvoeren van regenwater.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Sjors van der Hoorn via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'Dunantstraat' in het onderwerp zetten.