Hoofddorp: Alholm en Bandholm

Het is al even geleden dat u iets van ons heeft gehoord over het opknappen van de stoepen, parkeerplaatsen, fietspaden en rijwegen in uw straat. In onze laatste brief van juni 2023 stond dat het maken van het voorlopig ontwerp langer duurt dan verwacht. We zijn nu zover dat we het voorlopig ontwerp aan u kunnen laten zien.

Kan ik het voorlopig ontwerp bekijken?

Op 9 juli was er een inloopbijeenkomst in Wijkcentrum ’t Kattegat, Skagerrak 328.

Tijdens de bijeenkomst kon u het voorlopig ontwerp bekijken. Medewerkers van de gemeente gaven uitleg, u kon vragen stellen en een reactie geven. Kon u niet bij de bijeenkomst zijn of wilt u het ontwerp nog een keer bekijken? Dat kan hieronder.

Kan ik vragen stellen over het voorlopig ontwerp?

Van 10 juli tot en met uiterlijk 1 september 2024 kunt u uw vragen of reacties doorgeven. Dat kan op twee manieren.

We verzamelen alle vragen en opmerking en zetten dit in een (anoniem) reactieoverzicht. Hier zetten we ook onze antwoorden bij. Rond 1 oktober 2024 staat er een samenvatting van het reactieoverzicht op deze website. Als u het hele reactieoverzicht wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven bij het invullen van het formulier of in uw e-mail.

Wanneer komt er een definitief ontwerp?

Na 1 september 2024 maken we een definitief ontwerp. We werken het voorlopig ontwerp verder uit tot een definitief ontwerp. De ideeën en reacties die we van bewoners ontvangen nemen we hierin mee als het kan. We verwachten dat het definitief ontwerp rond 1 december 2024 klaar is. Dan zetten we dit op deze pagina.

Wat zijn de plannen?

  • Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.
  • De looproute voor ouderen komt op dezelfde plek terug.
  • Er komt meer groen in de straat door tegels weg te halen op plekken waar dit kan. Parkeerplaatsen krijgen open tegels waar gras doorheen groeit in plaats van stenen.
  • Bomen die niet meer gezond zijn vervangen we door nieuwe bomen.
  • Groeiplaatsen (de grond waarin bomen staan) verbeteren we zodat bomen beter groeien.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

We verwachten dat we de eerste helft van 2025 beginnen met de werkzaamheden.

Heeft u nog vragen?

U kunt bellen met Harko Pilot via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp “Alholm/Bandholm”.