Halfweg: Polanenkade en Prins Hendrikkade

Op 13 juni 2023 was er een informatiebijeenkomst in het dorpshuis Zwanenburg over de geplande werkzaamheden in Halfweg en Zwanenburg. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook informatie gegeven over de werkzaamheden in 2024 aan de Polanenkade en Prins Hendrikkade.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De aannemer voert de werkzaamheden uit van mei 2024 tot en met november 2024.

Wat gaat de aannemer doen?

De aannemer gaat deze werkzaamheden uitvoeren:

  • de bestaande kademuur vervangen door nieuwe stalen damwanden. Om de bestaande kademuur weg te kunnen halen, moeten we een aantal bomen kappen. Hiervoor is een kapvergunning uitgegeven. Na de werkzaamheden planten we nieuwe bomen.
  • de stoep opnieuw bestraten met nieuwe tegels.
  • de rijweg en parkeerplaatsen opnieuw bestraten met de bestaande stenen.

Wat is er besproken tijdens de informatiebijeenkomst?

Afvoeren regenwater

Een aantal bewoners maakt zich zorgen over het afvoeren van regenwater. In het ontwerp zou dit 1 kant op zijn. Namelijk van de Polanenkade en Prins Hendrikkade richting de sloot. Dit is aangepast in het ontwerp. We leggen beide straten ‘tonrond’. Dit betekent dat we het regenwater naar 2 kanten afvoeren. Hiervoor komen er putten aan de kant van de woningen.

Slinger in de Prins Hendrikkade

Ook zijn er vragen gesteld over de slinger in de weg. Een aantal bewoners wil dat er aan 1 kant van de weg geparkeerd mag worden. Zij maken zich zorgen over de vuilniswagen die tussen de geparkeerde auto’s door moet rijden. We hebben dit nagevraagd bij onze verkeerskundigen. We hebben gekozen voor een slinger om te zorgen dat het verkeer minder hard rijdt. Op advies van de verkeerskundigen gaan we dit niet aanpassen.

Zorgen de werkzaamheden voor trillingen?

De woningen aan de Polanenkade en Prins Hendrikkade staan dicht op de kade. Ook zijn er veel wat oudere woningen. Daarom gaat de aannemer de nieuwe stalen damwanden in de grond drukken. Hierdoor worden er zo min mogelijk trillingen veroorzaakt.

Metingen

Tijdens de werkzaamheden voeren we trillingsmetingen uit. Ook doen we zettingsmetingen bij de woningen in de buurt van de werkzaamheden. Bij een zettingsmeting controleren we of de woning zakt. Dit doen we om er zeker van te zijn dat we geen trillingen of verzakkingen veroorzaken die niet toelaatbaar zijn.

Bouwkundige vooropnames

Natuurlijk doet de aannemer zijn uiterste best om geen schade te veroorzaken, maar hij kan dat niet altijd voorkomen. Daarom laten we een bouwkundige vooropname uitvoeren voordat de aannemer start. Dit doen we bij woningen en bedrijfspanden in de buurt van de werkzaamheden. Een medewerker bekijkt de woningen en bedrijfspanden aan de buitenkant en binnenkant. Vervolgens maakt hij een rapport. Deze medewerker werkt niet bij de gemeente of bij de aannemer.

Deze vooropnames laten we vooraf doen, omdat sommige werkzaamheden trillingen kunnen veroorzaken. Bij een eventuele schade willen we deze goed en snel kunnen behandelen. Voor de eigenaren, bewoners, de gemeente, de aannemer en de verzekeraar. Een goed en compleet rapport voorkomt discussie achteraf. Dit is in het voordeel van iedereen. Een bouwkundig vooropname laten uitvoeren is niet verplicht, maar wij raden u aan om dit wel te laten doen. Een bouwkundig vooropname is voor u gratis. We sturen een brief naar de adressen in de buurt van de werkzaamheden met alle uitleg hierover.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het ontwerp is klaar. We gaan nu op zoek naar een aannemer. Aannemers kunnen zich inschrijven op een aanbesteding met een offerte. Bij de offerte moeten de aannemers ook een plan van aanpak aanleveren. Hierin moet staan hoe zij zo min mogelijk (geluids)overlast gaan veroorzaken. We verwachten eind dit jaar te weten welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Begin 2024 organiseert de aannemer een informatiebijeenkomst. Wij sturen hiervoor nog een uitnodiging. Ongeveer 14 dagen voordat de werkzaamheden starten, sturen we nog een brief. Hierin staat alle informatie over de planning en de bereikbaarheid.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Leendert-Jan Korsuize via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Polanenkade / Prins Hendrikkade” in het onderwerp zetten.