Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Samen bouwen

Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Er komen veel nieuwe woningen bij. We proberen zo het grote woningtekort in Haarlemmermeer en in de regio op te lossen. Wij willen dat jong en oud kan wonen in onze gemeente. Daar zijn betaalbare en passende woningen voor nodig. We houden van het karakter van Haarlemmermeer. Daarom bouwen we waar het past. Haarlemmermeer groeit, maar het moet wel Haarlemmermeer blijven.

Plan voor woningbouw 

Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer tussen de 20.000 en 40.000 woningen bij. De gebieden waar dit mogelijk is, zijn al aangewezen. Met de komst van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp kunnen er bijvoorbeeld 15.500 woningen extra bijkomen in het Stationsgebied. Met al deze woningen groeit het aantal inwoners naar 200.000. Er is nu een plan om te zorgen dat deze groei past in de omgeving en goed verloopt. Het plan, Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen is op 20 januari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.  

Waarom een Investeringsstrategie?  

De woningnood in Haarlemmermeer is groot. Net als in de rest van de regio. Dat vraagt om snelheid maar ook om een goede inpassing van de woningbouwplannen in de gemeente. Veel partijen zijn betrokken bij de planning en de uitvoering. Er zijn veel afspraken nodig, want huizen of een nieuwe wijk bouwen kun je maar één keer goed doen.  

Zo vindt het college het belangrijk dat het karakter van Haarlemmermeer behouden blijft: de 31 dorpen en kernen met elk hun eigen sfeer, het boerenlandschap, de polderwegen, gemalen en Ringvaart. Met ruimte voor groen, water en recreatie. Het bijbouwen van zoveel woningen is daarom een uitdaging. De gemeente bouwt niet zelf maar geeft op hoofdlijnen aan hoe, waar en wat gebouwd kan worden. Zo is er gekozen om op sommige plekken hoger en dichter op elkaar te bouwen. Dat is in Hoofddorp en in Nieuw-Vennep het geval. De Investeringsstrategie kunt u vinden op de website van gemeente Haarlemmermeerexterne-link-icoon.      

Investeringsstrategie in het kort

In het plan komen alle onderdelen en partijen samen, om de woningbouwplannen te maken, te financieren en uit te voeren. Het plan geeft inzicht in hoe de woningbouwopgave er precies uitziet en welke investering er minimaal nodig is om ook echt zoveel woningen te bouwen. Dat kunnen we niet alleen. Hier heeft de gemeente hulp voor nodig, van de provincie, van het Rijk, maar ook van de diverse ontwikkelaars en bouwers. Bouwen doen we samen. Zo helpt het Rijk met investeringen die de bouw van betaalbare woningen mogelijk maakt. De provincie helpt weer bij de aanleg of verbreding van wegen en het doortrekken van openbaar vervoer en de ontwikkelaar bouwt de wijk.

Meer dan alleen woningen

De Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen laat niet alleen zien waar de woningen komen maar ook hoe je op deze plekken prettig kunt wonen. Genoeg parken, buitensport of scholen zorgen hiervoor. Zo heeft PARK21 een belangrijke rol voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep als het gaat om recreëren, sporten of ontmoeten. De nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het aanleggen of verbreden van autowegen maar ook naar andere vormen van vervoer, zoals fiets en openbaar vervoer.  

Sneller betaalbaar bouwen 

De gemeente wil de wachtlijsten voor sociale huurwoningen verkorten. En het woningaanbod betaalbaarder maken. Daarom stelt de gemeente voorwaarden aan wat voor woningen ontwikkelaars en woningcorporaties bouwen. Ook zet de gemeente instrumenten in om inwoners (sneller) aan een woning te helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor tijdelijke flexwoningen voor spoedzoekers en vergunninghouders. En door het verstrekken van startersleningen om de koop van een eerste huis mogelijk te maken. Meer weten? Bekijk het beleid voor wonenexterne-link-icoon.  

Voor achttien gebieden zijn woningbouwplannen. Hiervan staan er acht al in de steigers. Dan gaat het om 8.677 woningen. De helft van deze woningen moeten betaalbaar zijn. De gemeente stuurt hierop en het Rijk helpt hierbij. Zo is voor Nieuw-Vennep bij het project Pionier-Bols geld gegeven om wegen en groen aan te leggen. Voor de andere 12.000 woningen moeten nog concretere plannen gemaakt worden. Ook de ontwikkeling van het Stationsgebied van Hoofddorp, waar zo'n 15.500 woningen kunnen komen, komt eraan en wordt de komende periode verder onderzocht.  

Waar komen woningen? 

Aan de oostkant van Haarlemmermeer is veel bedrijvigheid en de luchthaven Schiphol. De entree van Nederland. Als de Noord/Zuidlijn er ligt, ontwikkelt Hoofddorp zich tot een echte stad. Er ontstaan dan nieuwe stedelijke wijken rondom het stationsgebied. Hier gaan we dichter op elkaar en hoger bouwen. Maar niet zo hoog als in Hyde Park. In de nieuwe wijken in Hoofddorp-Zuid kun je zowel dorps als stedelijk wonen. In de buurt van groen en goede wegen. Nieuw-Vennep breidt ook flink uit. Met Nieuw-Vennep West komt er een hele nieuwe woonwijk bij. En bij Pionier-Bols wordt een bedrijventerrein omgetoverd tot woongebied.  

Het westen van Haarlemmermeer heeft een landelijk karakter en dat willen we zo houden. Daarom bouwen we alleen in Lisserbroek en Cruquius nog buiten het dorp. Met nieuwbouw in Turfspoor en Noord verdubbelt Lisserbroek in aantal woningen. Tussen Cruquius en Zwaanshoek komen veel nieuwe woningen. In Cruquius zijn de woonwijken Wickevoort en Post van Krayenhoff nieuw. Hier woon je langs de randen van de polder.

Vervolgstappen  

De Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen moet helpen om de woningbouwplannen mogelijk te maken. De woningbouwplannen worden de komende jaren stap voor stap gerealiseerd. Om alle extra woningen te kunnen bouwen heeft de gemeente geld nodig van het Rijk. Voor bijvoorbeeld het betaalbaar maken van woningen, wegen en openbaar vervoerverbindingen. Zodra duidelijk is wat het Rijk wil meebetalen, kan de gemeente het plan verder uitwerken. Wilt u meer weten over alle woningbouwplannen? Bekijk dan de website van de gemeente over bouwen.externe-link-icoon

Vragen  

Heeft u concrete vragen? Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl. Vermeld hierbij als onderwerp versnellen woningbouw.