Prettig verplaatsen in Haarlemmermeer nu en in de toekomst

De mobiliteit in Haarlemmermeer verandert. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen en banen bij. Dat leidt tot meer verkeer en een toenemende druk op de leefbaarheid in onze gemeente. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de (elektrische) fiets of (elektrisch) deelvervoer. Auto’s worden schoner en slimmer. Innovatie in mobiliteit gaat snel. Nu al hebben we te maken met technologische oplossingen zoals zelfregulerende verkeerslichten of zelfrijdende auto’s.

Wat merken inwoners van deze nieuwe ontwikkelingen?

Het is belangrijk dat onze inwoners en bezoekers zich veilig, comfortabel en snel kunnen verplaatsen. Daarom investeren we in gezonde, duurzame en schone mobiliteit. Dat doen we integraal en in de volgorde Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (onder andere deelvervoer) en Particuliere auto (het STOMP- principe). We creëren ruimte voor voldoende laadvoorzieningen en parkeermogelijkheden voor fietsen en auto’s. En spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals thuiswerken en spitsmijden.

De stedelijkheid in de diverse kernen van Haarlemmermeer verschilt. Niet alle ontwikkelingen spelen gelijktijdig en niet alle maatregelen passen in onze kleinere kernen. Daarom kijken we iedere keer naar wat plaatselijk nodig is.

Door onze ligging midden in de Randstad en met Schiphol op ons grondgebied zijn we voor een goede bereikbaarheid sterk afhankelijk van de regio. Samen met buurgemeenten en andere partners werken we aan toekomstbestendige oplossingen zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. Meer informatie hierover vind je in de netwerkstudieexterne-link-icoon. Bekijk ook de Adaptieve agenda.  De adaptieve agenda is een vervolgstap op de netwerkstudie. 

Haarlemmermeer wil een gemeente zijn waar iedereen zich veilig en gemakkelijk kan verplaatsen. Nu en in de toekomst.

Verkeersstructuurplannen

De groei van onze gemeente betekent ook dat we met name in het centrum van Hoofddorp en Nieuw-Vennep meer ruimte nodig hebben voor recreatie, winkels en horeca. We willen dat inwoners en bezoekers er prettig kunnen verblijven. Daarom zorgen we als eerste voor minder auto’s. Het doorgaande autoverkeer dat niet in deze centra hoeft te zijn leiden we naar de randen. Minder auto’s geeft meer veiligheid, minder overlast en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De centra en de parkeergarages blijven goed bereikbaar voor de auto.

Verkeerstructuurplan Hoofddorp

Verkeerstructuurplan Nieuw-Vennep