Geniedijk: vervangen bomen

Veel bomen op de Geniedijk worden vervangen. En er worden bomen aan beide kanten van de dijk gezet. Het vervangen van de bomen neemt 10 jaar in beslag en is klaar in het voorjaar van 2024.

Gefaseerde uitvoering

Op de Geniedijk staan nu bijna 1800 bomen. Vervangen van de bomen gebeurt in fases zodat het doorlopende ‘groene lint’ op de dijk blijft bestaan. Grote gaten in de rij bomen zijn een hindernis voor planten en dieren. Zo goed als alle bomen op de Geniedijk worden vervangen.

Door de gefaseerde uitvoering vindt er niet in een keer een kaalslag plaats. Zo kunnen vleermuizen de weg vinden langs de Geniedijk. Ook groeien de nieuw geplante iepen goed, zodat deze snel weer het groene beeld van de Geniedijk overnemen.

profiel Geniedijk met aan beide zijden bomen

Profiel Geniedijk met aan beide zijden bomen, daarnaast de weg en voor- en achterkanaal

Bomen kappen om veiligheid

De bomen die gekapt worden zijn oude populieren. Populieren zijn snelgroeiende bomen en hebben zachter hout. Als populieren ouder worden breken er makkelijk zware takken af. Dat is niet veilig voor de fietsers, ruiters en wandelaars op de Geniedijk. Daarom worden de populieren vervangen door iepen. Dat hebben steviger hout, groeien trager maar kunnen veel ouder worden.

Tussen de iepen worden ook populieren geplant. Die groeien snel en dat zorgt ervoor dat vleermuizen hun weg blijven vinden.

Planning

De vervanging van de bomen wordt uitgevoerd in 4 periodes van elk 2 jaar, gespreid over de periode 2013 tot en met 2024.

PlanningWerkzaamhedenKlaar
2013 - 2014Bomen zijn vervangenja
2014 - 2015Bomen zijn vervangen (en de planten Geniepark)ja
2019 - 2020

Bomen worden vervangen:

 • tussen NS station en Hoofdweg (buitenzijde)
 • tussen Hoofdweg en N201 (binnenzijde)
ja
2022 - 2024

Bomen worden vervangen:

 • rooien en vervangen tussen Spieringweg en Drie Merenweg
 • rooien 3e rij tussen Drie Merenweg en N201
 • rooien en vervangen tussen NS station en Rijnlanderweg
 • rooien en vervangen tussen Rijnlanderweg en A4
 • rooien en vervangen tussen A4 en Aalsmeerderweg
 • rooien en vervangen tussen Aalsmeerderweg en Fort bij Aalsmeer
 • rooien 3e rij tussen Aalsmeerderweg en Fort bij Aalsmeer

Keuze bomen

Iepen

De gemeente heeft gekozen voor 3 verschillende soorten iepen. Deze zijn niet gevoelig voor de iepenziekte. Zo wordt het risico op ziekte verkleind. De iepensoorten zijn:

 • Ulmus resista ‘New Horizon’
 • Ulmus resista ‘Rebona’
 • Ulmus ‘Dodoens’

Hout

De omgezaagde bomen zijn voor de aannemer. Het hout levert de aannemer geld op. En de gemeente een lagere prijs voor het werk van de aannemer. Wel moet de aannemer de bomen verwerken op een manier die goed is voor de natuur. Van het hout laat de aannemer nieuwe bankjes, klompen of pallets maken. Het overige hout wordt met vrachtwagens naar spaanplaat- en papierfabrieken gebracht.

UNESCO Werelderfgoed

Dwars door Haarlemmermeer ligt het grootste monument van de polder, de Geniedijk. De dijk maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. De stelling is een 135 kilometer lange militaire verdedigingslinie. Deze is tussen 1880 en 1914 in een straal van ongeveer 20 kilometer rondom Amsterdam aangelegd.

Sinds 1996 is de stelling toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. En sinds 2005 is de stelling Nationaal Landschap. Met de Ringdijk en Hoofdvaart is de Geniedijk het meest opvallende landschappelijk onderdeel in de Haarlemmermeerpolder.

Vleermuizen

De huidige bomen zijn belangrijk in de route die vleermuizen volgen tussen Haarlem en Aalsmeer. Het in één keer rooien van alle bomen beschadigt de leefomgeving van de vleermuizen. Daarom worden de populieren in fases vervangen. Op deze wijze houden de vleermuizen bomen als belangrijk baken in hun route.

De gemeente laat een aantal bomen en stammen staan voor de vleermuizen. Daarnaast is onderzocht hoeveel vleermuiskasten opgehangen moeten worden om de kap van de bomen te compenseren. Voor de vleermuissoorten op de Geniedijk, gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen, zijn ongeveer 40 kasten voldoende. Naast vleermuiskasten zijn ook vleermuishotels opgehangen.