Meergrond

Gemeente maakt extra afspraken met MeerGrond over deelgebied PARK21

11 juli 2024
Park21

Op het terrein van het voormalige baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg wil de gemeente een groen en openbaar park met heuvels aanleggen. Als onderdeel van PARK21 kunnen fietsers en wandelaars hier hun weg vinden en bezoekers recreëren. Ook is hier straks ruimte voor een beperkt aantal kleine en grote evenementen. Het college van B&W heeft op 9 juli 2024 besloten om extra afspraken te maken met MeerGrond. De afspraken zijn een toevoeging op de overeenkomst die eerder is gesloten met MeerGrond.

De gemeente en MeerGrond zijn in 2013 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierbij beëindigt MeerGrond haar baggerdepot en legt met de herbruikbare baggergrond op locatie een park aan. De extra afspraken tussen de gemeente en MeerGrond gaan onder andere over de verdeling van onvoorziene kosten en over een andere rolverdeling bij de aanleg van het Park-Evenemententerrein. MeerGrond doet het grondwerk. De gemeente verzorgt daarna de inrichting en beplanting van het parkterrein.    

Wethouder Mariette Sedee: “De ontwikkeling van het park op het terrein van MeerGrond is een belangrijk onderdeel van PARK21. Met deze extra afspraken kunnen we de onvoorziene kosten en veranderde omstandigheden aanpakken, zodat we het park volgens plan kunnen aanleggen en openstellen voor bezoekers. Het park zal een waardevolle groene plek worden waar mensen kunnen genieten van natuur en ruimte voor evenementen." 

In 2013 is tegen de omgevingsvergunning die was verleend voor de aanleg van het Park-Evenemententerrein beroep ingesteld bij de Raad van State. Hierdoor zijn de werkzaamheden van MeerGrond vertraagd. De oplevering was oorspronkelijk gepland in 2017. De langere duur van de werkzaamheden en de toegenomen inflatie leidde tot hogere kosten. Ook kon een groter deel van de aanwezige grond dan verwacht, niet opnieuw worden gebruikt. Dit was een gevolg van gewijzigde regelgeving voor werking van PFAS. Hierdoor moest meer grond worden afgevoerd tegen hogere kosten.  

Aanleg in voorbereiding 

De afgelopen tijd is alle vervuilde grond afgevoerd en is MeerGrond gestart met het grondwerk voor de aanleg van het terrein. Een voorlopig ontwerp voor het Park-Evenemententerrein wordt nog ontwikkeld tot een definitief ontwerp. Zodra dit ontwerp klaar is, en het bestemmingsplan onherroepelijk, start de gemeente met het inrichten van dit parkdeel. De aanleg van het Park-Evenemententerrein duurt naar verwachting 3 tot 4 jaar.  Het college van B&W vraagt aan de gemeenteraad een aanvullend investeringskrediet van 4,4 miljoen euro voor de realisatie van de deellocatie Park-Evenemententerrein. Dit bedrag is nodig omdat de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van de met MeerGrond afgesloten overeenkomst uit 2013. De extra kosten worden verdeeld over de twee partijen. 

PARK21 

In Haarlemmermeer is extra ruimte nodig voor het doorbrengen van vrije tijd. Zeker nu de gemeente de komende jaren verder groeit. Daarom werkt de gemeente aan PARK21, het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Dat gebeurt samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden. PARK21 is een groot park in ontwikkeling, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. De komende jaren breiden we het park steeds verder uit, tot wel 1.000 hectare (ongeveer 1.400 voetbalvelden).