Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, geheim te houden. De gemeente blijft wel verplicht uw gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Moet ik vertellen waarom ik geheimhouding aanvraag?

Uw naam en adresgegevens staan bij de gemeente in de basisregistratie personen (BRP). Instanties van de overheid en maatschappelijke instellingen kunnen de gemeente om uw gegevens vragen. Bijvoorbeeld pensioenfondsen of advocaten. Wilt u dit niet? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens geheim te houden. U hoeft hierbij geen reden op te geven.

Hoe kan ik een verzoek voor geheimhouding persoonsgegevens doorgeven?

Online

Heeft u een DigiD? Dan kunt u uw verzoek voor het geheimhouden van uw persoonsgegevens online doorgeven via het formulier Verzoek geheimhouding persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Aan de balie

Ook aan de balie kunt u een verzoek doen om geheimhouding van uw gegevens. U maakt een afspraak via 0900 1852.

Welke documenten heb ik nodig?

Online

  • Uw DigiD.

Aan de balie

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wat kost een verzoek voor geheimhouding persoonsgegevens?

Een verzoek om geheimhouding van uw gegevens kost niets.

Hoe lang is een verzoek voor geheimhouding persoonsgegevens geldig?

Geldt de geheimhouding altijd? Nee. Niet als bijvoorbeeld de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank om uw gegevens vraagt. De gemeente is verplicht uw gegevens te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Vraagt een advocaat de gemeente om uw gegevens omdat u betrokken bent bij een gerechtelijke procedure? Dan vraagt de gemeente eerst uw mening voordat we uw gegevens verstrekken.

Hoe blijf ik op de hoogte van mijn verzoek?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek heeft gedaan.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen.