Erkennen van een kind

Wilt u een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dat kan ook als u niet de biologische vader of moeder bent. Doordat u het kind erkent, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het ouderschap. Bel voor een afspraak.

Wat gebeurt er als ik het kind erken?

 • De man (of vrouw) die het kind erkent, wordt voor de wet de vader (of duomoeder). Ook als hij niet de biologische vader is.
 • Het kind krijgt door de erkenning erfrecht.
 • U moet voor het kind zorgen en het opvoeden.
 • Het kind kan bij erkenning uw achternaam krijgen.
 • De man (of vrouw) die het kind erkent krijgt automatisch het ouderlijk gezag over het kind. 

Willen de moeder en de man (of vrouw) die het kind erkent dat alleen de moeder het ouderlijk gezag over het kind krijgt? Dan moet u dit samen aan de balie verklaren. Dit wordt bij elke erkenning per kind geregeld.

Wat moet ik meenemen voor het erkennen van het kind?

 • Wilt u het eerstgeboren kind erkennen? Dan komt de moeder mee naar de afspraak.
 • Een identiteitsbewijs van uzelf en de moeder van het kind.
 • Wilt u een kind erkennen dat niet het eerstgeboren kind is, maar wel een volgend kind uit uw relatie is? Dan hoeft de moeder niet mee naar de afspraak. U heeft wel het ingevulde formulier Toestemming tot erkenning van een kind met handtekening van de moeder nodig. Neem ook haar identiteitsbewijs mee.
 • Erkent u een kind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar? Dan komen de moeder en het kind mee naar de afspraak.
 • Een kind van 16 jaar of ouder is persoonlijk aanwezig bij de erkenning, omdat het zelf beslist over de achternaam.
 • In sommige gevallen moet u de geboorteakte van het kind meenemen. Bijvoorbeeld als de geboorteakte gewijzigd is. Wilt u weten of u in uw geval de geboorteakte moet meenemen? Neem contact op met de burgerlijke stand via 0900 1852.

U kunt een akte van erkenning laten opmaken aan de balie van de burgerlijke stand. De akte van erkenning is direct klaar.

Wat kost het erkennen van het kind?

Het erkennen van het kind bij de gemeente kost u niets.

Wanneer zal ik het kind erkennen?

 • Is de moeder niet getrouwd? Dan kan de partner van de vrouw het kind erkennen. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig.
 • U kunt op 3 momenten een kind erkennen: voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte en na de geboorte. Er gelden andere regels voor het erkennen van een kind voor de geboorte.
 • Is de moeder getrouwd met een vrouw? Dan is soms erkenning nodig. Neem contact op via 0900 1852.
 • Bij geregistreerd partnerschap hoeft u het kind niet te erkennen.

Kan ik het kind erkennen vóór de geboorte?

Uw kind erkennen voor de geboorte: 

 • Bij geregistreerd partnerschap hoeft u het kind niet te erkennen.
 • U beslist samen met de biologische moeder welke achternaam het kind krijgt. De keuze van de naam is alleen mogelijk bij het eerste kind van de erkenner en de moeder. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.
 • Erkent u het tweede kind uit uw relatie? Dan krijgt het kind de achternaam van het eerste kind. De moeder hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de afspraak. Komt de moeder niet mee? Neem dan het ingevulde formulier Toestemming tot erkenning van een kind  met handtekening van de moeder mee.

Let op: met het formulier toestemming tot erkenning van een kind geeft u toestemming dat de erkenner ouderlijk gezag krijgt. De erkenner wordt dan juridische ouder van het kindexterne-link-icoon. Wilt u dat niet? Gebruik het formulier niet en maak een afspraak aan de balie via 0900 1852.

Kan ik het kind erkennen bij de geboorteaangifte?

Uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte:

 • Doe binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind.
 • Doe dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt uw kind meteen erkennen.
 • Bij de aangifte van de geboorte van het eerste kind komt de moeder mee.
 • Gaat het om de aangifte van het tweede kind of daaropvolgende kinderen? Dan neemt u het ingevulde formulier Toestemming tot erkenning van een kind met handtekening van de moeder mee om het kind te erkennen.

Let op: met het formulier toestemming tot erkenning van een kind geeft u toestemming dat de erkenner ouderlijk gezag krijgt. De erkenner wordt dan juridische ouder van het kindexterne-link-icoon. Wilt u dat niet? Gebruik het formulier niet en maak een afspraak aan de balie via 0900 1852.

Kan ik het kind erkennen na de geboorte?

Uw kind erkennen na de geboorte: 

 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.
 • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan komen moeder én kind mee naar de afspraak.
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan komt het kind mee naar de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Welke voorwaarden zijn er?

 • U bent minimaal 16 jaar om een kind te kunnen erkennen.

Bent u niet met de moeder van het kind getrouwd? Dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen, doet u gezamenlijk een verzoek bij de rechtbankexterne-link-icoon.

Kan ik de achternaam van het kind kiezen?

Alleen bij uw eerste kind kunt u de achternaam kiezen. U kunt uw kind ook 2 achternamen geven. Krijgt u daarna nog meer kinderen uit dezelfde relatie? Dan krijgen zij automatisch dezelfde achternaam of achternamen als het eerste kind. 

Lees meer informatie over het kiezen van de achternaam van uw kindexterne-link-icoon.

Kan ik een buitenlands kind erkennen?

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan kan dat gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact op via 0900 1852.

Wat als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb?

Er gelden misschien andere regels als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Bel voor informatie over uw persoonlijke situatie naar 0900 1852. U hoort dan of u het kind kunt erkennen en welke documenten daarvoor nodig zijn. U kunt dan ook een afspraak maken voor het erkennen van een kind.