Dyslexie

Heeft uw kind moeite met leren lezen of spellen? Denkt u dat uw kind mogelijk ernstige dyslexie heeft? Bespreek dit dan op de school van uw kind.

Wat kan ik doen als ik denk dat mijn kind ernstige dyslexie heeft?

Bespreek met de leerkracht dat u denkt dat uw kind ernstige dyslexie heeft. Scholen hebben de taak om problemen met lezen en spellen te herkennen. Ook moeten zij zorgen voor extra hulp. De school kan uw kind extra begeleiden.

Leidt de extra begeleiding niet tot betere scores bij toetsen? En denkt de school dat uw kind mogelijk ernstige dyslexie heeft?
Dan bouwt de school een leerlingdossier op. In dit dossier staat welke extra hulp de school aan uw kind geeft. Ook staat erin waarom de school denkt dat uw kind ernstige dyslexie heeft.

Wat kan ik doen als de school denkt dat mijn kind ernstige dyslexie heeft?

U kunt met het leerlingdossier van uw kind naar een zorgaanbieder. Het leerlingdossier moet compleet zijn en de zorgaanbieder moet een contract met de gemeente hebben. Op de Sociale Kaart Haarlemmermeerexterne-link-icoon staat welke aanbieders dit zijn. Zoek daarvoor op dyslexie bij het invulvak  Zoek op naam, plaats of soort. 

Denkt de zorgaanbieder dat uw kind ernstige dyslexie heeft? Dan voert deze een onderzoek naar dyslexie uit bij uw kind. Blijkt hieruit dat uw kind ernstige dyslexie heeft? Dan kan uw kind hiervoor behandeling krijgen.

Worden de kosten van onderzoek naar dyslexie en de behandeling ervan vergoed?

De gemeente vergoedt alleen de kosten van onderzoek naar dyslexie als de school ernstige dyslexie vermoedt. Daarvoor heeft de school een leerlingdossier opgebouwd.

Voorwaarden

De gemeente betaalt de kosten van onderzoek naar ernstige dyslexie op deze voorwaarden:

  • Uw kind is tussen de 7 en 13 jaar en zit op het basisonderwijs.
  • De basisschool vermoedt ernstige dyslexie bij uw kind.
  • Het onderzoek naar ernstige dyslexie vindt plaats bij een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft.

De gemeente betaalt de kosten van behandeling als uit het onderzoek komt dat uw kind ernstige dyslexie heeft. De behandeling moet ook bij een zorgaanbieder gebeuren waarmee de gemeente een contract heeft.

Waar kan ik terecht met vragen?

De school van uw kind is het aanspreekpunt voor al uw vragen over dyslexie.